Publikumsopning av Kavlvegen kultursti

Opningsmarkering, Kulturminnedag og Friluftslivets veke

Publikumsopning av Kavlvegen kultursti
Foto: Surnadal kommune

Tidspunkt

3.september 2023

Kl. 13.00

Priser

Gratis inngang

Her finner du oss

Åsen bygdemuseum
Østbødalsvegen 53
6650 Surnadal

Telefon: 91399452 Avdelingsleder:
maja@nordmorsmusea.no

Kulturminnedagene 2023: Levende kulturarv

«Levende kulturarv» refererer til praksis, kunnskap og ferdigheter som har blitt overført fra en generasjon til den neste, og som fortsatt er i bruk i dag. En rekke ferdigheter, håndverk og yrker gjør det mulig for oss å opprettholde og ta vare på kulturarven vår på mange måter. Dette temaet gir oss mulighet til å se nærmere på arbeidet som utføres av forvalterne av kulturarven vår. Den skal undersøke hvordan gårsdagens kulturarv har blitt til dagens, og hvordan denne arven kan, takket være mennesker som gir sin kunnskap videre, ivaretas for fremtidige generasjoner.

Kavlvegen kultursti

Kavlvegen kultursti har sitt utgangspunkt i funn av ein veg over eit myrområde på Eidet i Surnadal, konstruert i trevirke, datert til år 1161. Kulturstien består av ein antikvarisk kopi av denne vegen, og ein nyutvikla rekonstruksjon. Stien er tilpassa for bruk av rullestol, og er eit lågterskel friluftsområde med kulturhistorisk grunnlag. 

Surnadal kommune og Nordmørsmusea inviterer til publikumsopning av Kavlvegen kultursti! Samtidig markerar vi Kulturminnedagane og Friluftslivets veke. Eit retteleg kultur-kinderegg.
Program for dagen:
Kl. 13:00: Sal av kaffe og bakels på museet. Det blir opne museumsutstillingar i hovudhusa og røykomnstua for alle som vil inn og sjå.
Kl. 14:00: Vi går inn i fjøset for felles orientering om Kavlvegen kultursti før vi vandrar i lag frå Åsen og ut på turstien.
Frå parkeringa ved museet fram til kvilebua og kavlvegane på bildet går vi kortaste veg i relativt flatt terreng, ca 1,3 km på grusa tursti. Det går an å ta med tur-barnevogn, men rullestolbrukarar må starte turen frå HC-parkering og startpunkt på Galtmettet, som ligg ca. 1 km frå Åsen bygdemuseum i retning Skei.
Velkommen til ein triveleg og familievennleg kulturminnedag med fokus på friluftsliv!
Har du spørsmål?

Kontakt kulturleiar Lilli Husby: 911 12 416
Kontakt prosjektleiar Anne Lise With Vullum: 908 50 020

Arrangementet inngår i Kulturminnedagane 2023 og Friluftslivets veke 2023.

Kulturminnedagane 2023 som har temaet "Levande kulturarv", med fokus på den kunnskap og handverket som trengst for å ivareta kulturarven vår og dei mange kulturminna landet rundt.

Andre aktiviteter fra Surnadal

Podeverksted

Aktivitetsbasert arrangement
Surnadal
24.mars 2024

Sesongåpning

Familiearrangement
Surnadal
20.mai 2023

Mer informasjon kommer!

AD UNDAS

Familiearrangement
Surnadal
8.juli 2022
Scroll til toppen