Forskning

Frå arkivet etter Tingvoll Ullvarefabrikk, rullar frå kvar kommisjonær. Foto: Marianne Nystad

 

Forskning og kunnskapsutvikling om Nordmøre er et nødvendig faglig grunnlag for innsamling, dokumentasjon og formidling, og skal utvikles ved økt forskningssamarbeid, både innen fylket og nasjonalt.

Fokus for fagleder forskning er å øke museets forskningskompetanse innen områder som er særlig aktuelt for Nordmøre, for eksempel med å være prosjektleder for grubleseminar og publikasjon om Kulisteinen og Edøyskipet. Viktig videre er arbeidet med nettverksbygging og deltakelse,  skriving av søknader og rekruttering av masterstudenter.

Vår førstekonservator holder på med flere forskningsprosjekt om vår plantesamling på arboretet. Vi har flere internasjonale forskningsprosjekt om historisk klippfiskeksport til Italia.

Vår arkeolog har publisert flere fagfellevurdert artikler bl.a. i samarbeid med fylkesarkeologen, om gjenstandsfunn med metalldetektor.  Ellers er det kontinuerlig forskning innen gjenreisning (etter krigen),  klippfisk og regional musikkhistorie. Kunnskapsutvikling er et kontinuerlig arbeid for framtidige forsknings- og formidlingsopplegg.

Vi utgir årbok med eksterne og interne bidrag, og har både skriftserie og kildeskriftserie.  Vi følger opp eksterne samarbeidsprosjekt for bokproduksjon/publikasjoner.

Når en gjenstand også blir interessant for forskning for andre enn museet selv:

Hoem-fela:
Les mer om da Benjamin Rygh søkte svar på om fiolinen vår er den eneste bevarte norskproduserte fiolinene i landet som er kjent. Og i tillegg får vi kanskje bekreftet det Nordmøre museum tror - at fiolinen er laget av fiolinmaker Lars Hoem i Kristiansund.

Scroll til toppen