Personvern og informasjonskapsler

Personvern 

1 Innledning 

Nordmøre museum behandler personopplysninger når du besøker oss, våre nettsider, bruker KulturIT (se hvilke tjenester dette gjelder her (https://kulturit.org/produkter), melder deg på nyhetsbrev eller på annen måte er i kontakt med oss. Du skal være trygg på at vi behandler personopplysningene dine i tråd med gjeldende lover og regler. 

Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor, og på hvilken måte vi behandler personopplysningene dine, samt hvorfor vi samler inn og anvender informasjonskapsler, og hvilke rettigheter du har når det gjelder persondata.  

2 Hva er personopplysninger? 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse eller en kombinasjon av disse, som gjør det mulig å fastsette hvilken person som befinner seg bak opplysningene. 

3 Grunnlag for vår behandling av personopplysninger 

Stiftelsen Nordmøre museum behandler personopplysninger på grunnlag av samtykke fra deg. Samtykket omfatter ikke behandling av personopplysninger utover de formål som fremgår av samtykket og denne personvernerklæringen. Dersom registrerte personopplysninger skal benyttes for andre formål enn det som dekkes av samtykket, tar vi kontakt. 

Ifølge personvernforordningen har du til enhver tid rett til å trekke tilbake ditt samtykke. Dersom du trekker et samtykke tilbake, f.eks. retten til å behandle personopplysninger for å sende ut nyhetsbrev, vil vi ikke lenger kunne sende deg nyhetsbrev. 

4 Hvilke personopplysninger behandler vi? 

Opplysninger du selv gir, som navn, e-post, adresse og telefonnummer, når: 

 • du kontakter oss på e-post, kontaktskjema eller telefon 
 • du melder deg på nyhetsbrevet vårt  
 • du registrerer ditt besøk ved våre anlegg 
 • du betaler for våre produkter via Vipps 
 • du godtar bruk av informasjonskapsler på våre nettsider 

5 Hva bruker vi opplysningene til? 

Vi bruker personopplysningene dine til å: 

 • formidle relevant informasjon om de tjenester du benytter 
 • utstede nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriell 
 • hindre og begrense misbruk av våre tjenester 

6 Dine rettigheter 

Du har flere rettigheter som følge av personopplysningsloven. Du finner en oversikt over disse nedenfor. 

6.1 Rett til innsyn 

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg. 

6.2 Retting av opplysninger 

Hvis personopplysningene vi har om deg er feil, har du rett til å få rettet opp disse. Vi vil gjøre dette så snart vi er gjort oppmerksom på eventuelle feilaktige opplysninger. Ta kontakt dersom du ønsker å oppdatere personopplysninger vi har om deg. 

6.3 Sletting og begrensning 

Du kan på ethvert tidspunkt be om å få slettet opplysninger vi har lagret om deg. En virksomhet skal kun behandle personopplysninger som er nødvendig for at den skal få levert de tjenestene kundeforholdet omfatter. Vi behandler og beholder derfor kun opplysninger vi har et behandlingsgrunnlag for, samt informasjon vi er pålagt å beholde etter norsk lov. 

Vi gjør oppmerksom på du kan ha begrensede rettigheter til sletting, retting og begrensning av behandling der personopplysningene dine behandles til formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning. 

6.4 Deling av personopplysninger 

Vi deler kun dine personopplysninger med andre dersom det følger av avtale med deg, vi har fått ditt samtykke til dette eller vi er pålagt dette i medhold av lov. Der vi benytter databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne, har vi inngått avtaler for å sikre at personopplysningene kun behandles i tråd med våre instrukser og ivaretar informasjonssikkerhet i alle ledd.  

Er du medlem hos en venneforening, er både Nordmøre museum og venneforeningen behandlingsansvarlige for personopplysninger som benyttes til medlemsadministrasjon. Uavhengig av om du har gitt dine personopplysninger direkte til oss eller venneforeningen, kan du alltid ta kontakt med oss for å utøve dine rettigheter som registrert. 

6.5 Lagring av personopplysninger 

Vi lagrer ikke personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har. I tilfeller der vi er pålagt å lagre opplysninger ved lov, vil vi beholde disse så lenge lovverket tilsier. Vi vil også beholde informasjon ved særlige tilfeller, for eksempel ved klager og krav rettet mot eller utstedt av oss. 

6.6 Sikker behandling 

Personopplysningsloven stiller den som behandler personopplysningene dine ansvarlig for å ivareta personvernet ditt, samt gjennomføre sikringsvedtak om nødvendig. Bare de som trenger tilgang til dine opplysninger skal ha det, og vi stiller krav til sikkerhet i våre løsninger som behandler personopplysninger. 

I de tilfeller vi har valgt å benytte oss av en ekstern tjeneste, som ved fysisk lagring av data, analyseverktøy og leverandører av produkter og tjenester, er det inngått databehandleravtaler. Dette sikrer at personopplysningene blir behandlet etter det formålet vi har avtalt, og at oppbevaring, bruk, utlevering og sletting av persondata skjer etter avtale.   

Stiftelsen Nordmøre museum benytter seg av følgende eksterne tjenester: 

 • Facebook 
 • Instagram 
 • Google Analytics 
 • Google Ads 
 • KulturIT 
 • Mailchimp 
 • Idium 
 • Adcom 
 • Vipps 

6.7 Klage til Datatilsynet 

Dersom du er uenig i måten vi behandler personopplysningene dine på, håper vi du tar kontakt med oss. Så langt det er mulig, vil vi prøve å imøtekomme dine ønsker knyttet til ditt personvern. Dersom vi ikke klarer å finne en løsning, har du rett til å klage til Datatilsynet. 

Vær oppmerksom på at det er mange begrensninger i rettighetene over, og det må derfor gjøres en konkret vurdering av hver forespørsel. 

 

Informasjonskapsler 

7 Hva er informasjonskapsler? 

Informasjonskapsler er en liten tekstfil som brukes til å lagre informasjon om dine innstillinger, preferanser og/eller bruksmønstre i nettlesere eller på mobile enheter. Denne teknologien brukes på de fleste nettsteder for å tilpasse visningen av nettstedet på enheten, samle statistikk og levere tilpassede annonser. 

Formålet med informasjonskapsler er å: 

 • føre statistikk og skape grunnlag for å forbedre nettsidene  
 • beregne og rapportere brukerantall og trafikk 
 • gjøre det lettere for deg å navigere på nettstedet 
 • gjøre det mulig for systemet å kjenne igjen faste brukere for å kunne tilpasse tjenestene. 

Noen ganger anvender vi informasjonskapsler fra tredjeparter (se punkt 6.6 Sikker behandling for en liste over våre eksterne tjenester) for å utføre markedsundersøkelser og trafikkmålinger, og for å forbedre funksjonaliteten på nettstedet. 

8 Avstå fra informasjonskapsler 

De fleste nettlesere er innstilt slik at de aksepterer informasjonskapsler. Når du besøker våre nettsider og/eller benytter deg av tjenester på disse, samtykker du til at det settes informasjonskapsler i din nettleser.  

Dersom du vil velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler, kan du trekke tilbake samtykket ved å endre innstillingene i din nettleser. Dette kan imidlertid føre til at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt. 

9 Endringer i personvernerklæringen 

Den siste versjonen av vår personvernerklæring vil alltid ligge tilgjengelig på våre nettsider. Ved betydelige endringer i avtale- eller brukervilkår vil vi informere om dette og/eller innhente nytt samtykke i de tilfeller der vi ønsker å bruke dine personopplysninger til formål utover det du allerede har samtykket til. 

10 Kontaktinformasjon 

Besøksadresse 

Stiftelsen Nordmøre museum 

Storgata 19 

6509 Kristiansund N 

Postadresse 

Postboks 291 

6501 Kristiansund 

Tlf. 715 87 000 E-post: post@nordmore.museum.no 

Scroll til toppen