Artikler

Barnearbeid

Det er mange år siden barnearbeid ble utryddet i norsk arbeidsliv. Dette ble gjort gjennom harde kamper og målrettet innsats for å hjelpe barna og samtidig utvikle landet vårt.

Bøkkerverkstedet i Woldbrygga

En absolutt uunnværlig håndverker for sildehandelen var bøkkeren, tønnemakeren. Bøkkeren laget tønner, klippfiskdunker, sildemål og annet.

Gjenreisningsbyen

Kristiansund var et helt annet sted før krigen – både mentalt og fysisk

Gjenreisningsbyen Kristiansund

De fysiske bildeveggene låner vi gjerne ut til skolene, så ta kontakt. Bildeveggene egner seg godt som utgangspunkt for å formidle Kristiansunds byhistorie.

Kæm va dæm?

Av Petter Ingeberg, Ove Borøchstein, Odd W. Williamsen

Prammen Svorka

Prammene er fast del av både skoleopplegg og av sommartilbodet ved museet.

Scroll til toppen