Om museet

Nordmørsmusea (NMAS) er regionmuseum for den nordmørske kulturarven, med hovedkontor i Kristiansund og lokalmuseer i åtte kommuner.

Det er viktig for Nordmørsmusea å fungere som en identitetsdanner for befolkningen på Nordmøre, samt binde sammen de ulike avdelingene til en helhet. Et formelt samarbeid letter samkjøringen og er med på å samle fagkompetansen som igjen styrker museet som den kunnskaps- og kompetansebedriften den skal være.

Museets virksomhet omfatter aktivitet i samtlige 8 Nordmørskommuner. Museets anlegg i Kristiansund eies av stiftelsen og omfatter Norsk klippfiskmuseum, Mellemværftet, Handels­huset Patrick Volckmar, samt museets anlegg i Knudtzondalen, Woldeien­dommen og Strand­huset. Avdelingen disponerer Brunsvikens reperbane og Hjelkrembrygga. I henhold til driftsavtaler med lokale eiere (museumslag/kommuner) har stiftelsen driftsansvar for følgende museumsavdelinger som yter museumstjenester i de øvrige 7 Nordmørs­kommunene: Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Averøy, Aure, Smøla og Gjemnes samt Heim kommune og Eide (nå Hustadvika kommune).

Formål og eiere

Stiftelsen Nordmøre museum (SNM) ble etablert som regionmuseum for Nordmøre 14. mai 2003 som ”ein sjølvstendig kulturhistorisk, vitskapleg institusjon med sjølveigde avdelingar og konsoliderte lokalmuseum/spesialmuseum” (Vedtektene § 1).

Stiftelsen Nordmøre museums formål iflg. vedtektene § 2 er: «gjennom dei ulike museumseiningane å aktivisere innbyggarane i regionen, kart­legge, samle inn, dokumentere, ta vare på, gjere faglege undersøkingar, utvikle og formidle kunnskap om materielle og immaterielle kulturminne og kulturhistorie med særleg vekt på Nordmøre. For­midling til barn og unge skal vektleggast. Stiftelsen Nordmøre museum skal samarbeide med og knyte nettverk til andre som driv kulturell verksemd i samfunnet og yte museums­fagleg tenester etter strenge faglege krav til fylkeskommunen, kommunane, organisasjonar og privatpersonar så langt budsjett- og personalressurs gir rom (…)»

Styret

Stiftelsen Nordmøre museum (SNM) hadde årsmøte i Sunndal kulturhus/Sunndal bygdemuseum 21. juni 2021.

Følgende styre ble enstemmig valgt:
· Jarle Sanden, leder
· Lilli Husby, styremedlem
· Henrik Stensønes, styremedlem
· Iver Nordseth, styremedlem
· Solvor Skogen Sæterbø, styremedlem
· Maja Frønes, styremedlem, ansatte representant
· Lisabeth Syltøy Fiske, ansatte representant

Varamedlemmer:
Laila Skaret
Sigmund Røeggen
Rannei Botten, ansatte representant
Douglas Wilmot, ansatte representant

Årsmøtet 2021 vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling med styrets innstilling om at valget gjelder fra det tidspunkt ny direktør for SNM har tiltrådt stillingen. Jarle Sanden er konstituert som direktør fram til 30. april 2022.

Eigunn Stav Sætre er ansatt som direktør fra 1. mai 2022. Fram til direktørskiftet er Lilli Husby fungerende styreleder med Henrik Stensønes som nestleder.

Årsmelding SNM 2021

Årsmelding SNM 2020

Årsmelding SNM 2019

Årsmelding SNM 2018

 

Formidlingsplan

Forvaltningsplan

Forskningsplan

Strategiplan

 

Scroll til toppen