Om museet

Nordmørsmusea (NMAS) er regionmuseum for den nordmørske kulturarven, med hovedkontor i Kristiansund og lokalmuseer i åtte kommuner.

Det er viktig for Nordmørsmusea å fungere som en identitetsdanner for befolkningen på Nordmøre, samt binde sammen de ulike avdelingene til en helhet. Et formelt samarbeid letter samkjøringen og er med på å samle fagkompetansen som igjen styrker museet som den kunnskaps- og kompetansebedriften den skal være.

Museets virksomhet omfatter aktivitet i samtlige 8 Nordmørskommuner. Museets anlegg i Kristiansund eies av stiftelsen og omfatter Norsk klippfiskmuseum, Mellemværftet, Handels­huset Patrick Volckmar, samt museets anlegg i Knudtzondalen, Woldeien­dommen og Strand­huset. Avdelingen disponerer Brunsvikens reperbane og Hjelkrembrygga. I henhold til driftsavtaler med lokale eiere (museumslag/kommuner) har stiftelsen driftsansvar for følgende museumsavdelinger som yter museumstjenester i de øvrige 7 Nordmørs­kommunene: Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Averøy, Aure, Smøla og Gjemnes samt Heim kommune og Eide (nå Hustadvika kommune).

Styret

Ottar Brage Guttelvik, leder
Bodil Børset, styremedlem
Lilli Husby, styremedlem
Harald Mork, styremedlem
Jarle Sanden, styremedlem
Virginia Bertani, styremedlem, ansatte representant
Lisabeth Syltøy Fiske, styremedlem, ansatte representant

Eigunn Stav Sætre er ansatt som direktør fra 1. mai 2022. 

Årsmelding SNM 2021

Årsmelding SNM 2020

Årsmelding SNM 2019

Årsmelding SNM 2018

 

Formidlingsplan

Forvaltningsplan

Forskningsplan

Strategiplan

 

Scroll til toppen