Nettutstillinger

Georg Sverdrups 150-årsjubileum

Sverdrup arbeidet mest med motiver til postkortproduksjon. Hans fotografier av barn er mindre kjent og viser en fotograf som arbeider på en intim og menneskelig måte.

Gjenreisningsbyen Kristiansund

De fysiske bildeveggene låner vi gjerne ut til skolene, så ta kontakt. Bildeveggene egner seg godt som utgangspunkt for å formidle Kristiansunds byhistorie.

Incerta omnia. Sola mors certa

Ikke alt som fins på et museum er behagelig, fint og lystig. Et museum behandler også temaer som fattigdom, sykdom og død.

Bøkkerverkstedet i Woldbrygga

En absolutt uunnværlig håndverker for sildehandelen var bøkkeren, tønnemakeren. Bøkkeren laget tønner, klippfiskdunker, sildemål og annet.

Grip før turismen

Fotoutstillingen i Heimnaustet på Grip viser Grip i arbeid og fritid og med båter og hus slik de så ut i gamle dager.

Barnearbeid

Det er mange år siden barnearbeid ble utryddet i norsk arbeidsliv. Dette ble gjort gjennom harde kamper og målrettet innsats for å hjelpe barna og samtidig utvikle landet vårt.

En kort historie om kristiansundsjødene

I februar 1943 fullførte nazistene Holocaust i Norge. Det jødiske samfunnet i Kristiansund ble hardt rammet. Av de som bodde i byen da Holocaust startet, var det kun to som overlevde.

Scroll til toppen