Husasnotra

Husasnotra ivaretar gamle håndverks- og byggeteknikker gjennom et treårig opplæringsprogram.

Husasnotra

Åpningstider

1. januar til 31. desember

Båtbygger og næminger er å finne i Husasnotrabygget i vanlig arbeidstid mandag til fredag. Vi tar forbehold om at de kan være borte på andre prosjekter.

Priser

Ingen priser er oppgitt.

Her finner du oss

Husasnotra
Valsøyfjordvegen 1349
6687 Valsøyfjord

Telefon: 45298110
lisabeth@nordmore.museum.no

Etablert for å bevare byggeskikken for hus og båt på Nordmøre

Husasnotra er en avdeling av Stiftelsen Geitbåtmuseet, og er et lærested for tradisjonshåndverk. Her bygges hus og geitbåter i forskjellige størrelser. Færinger med to og et halvt rom er den vanligste. Men vi bygger også fyringer og kirkebåt, som har 7 rom. Vi har også et opplæringstilbud til håndverkere ut over svennebrev. Det er et tilbud som blir gitt over 3 år med kursing og styrt praksis. «Næmingene», som vi kaller håndverkerne under opplæring, arbeider med mange prosjekt, både nybygging og restaurering. Vi arbeider mest med freda bygg og kirker, og samarbeider med Senter for Bygdekultur på Dovre og Rørosmuseet om denne opplæringen.

Vårt eget bygg, som vi også kaller Husasnotra, ble bygd som en tradisjonell låvebygning fra Nordmøre. Med trevirke fra en håndplukket skogteig i Meldal er et bygg på 400 kvadratmeter reist. Lokalene er ført opp på den måten det var vanlig å bygge store driftsbygninger fram til ca 1950. Byggingen er blitt organisert som kurs i blinking, hogging av tømmer, saging, stavlineteknikk, reising av bygg og mye mer.

«Næmingane håper vi vil fungere som bjellekyr og sosiale stjerner i sine hjemlige miljø», sier Jon B. Godal.

Og det merkelige ordet husasnotra? Det er funnet to ganger i gamle islandske tekster og var trolig betegnelsen på et verdifullt navigasjonsredskap som kunne vise veien hjem. Noe som peker mot hus i betydningen stjernebilde. Eller som det er skrevet i prosjektpapirene: «Visjonær framtidsretta aktivitet som bygger på tradisjon».

I tillegg til Nordmørsmuseas Facebookside der du får informasjon om det som skjer på hele Nordmøre, har Husasnotra egen Facebookside

Artikler

Scroll til toppen