Vil du utdanne deg til tradisjonshandverkar hos oss i Nordmørsmusea?

Vil du utdanne deg til tradisjonshandverkar hos oss i Nordmørsmusea?

Vil du utdanne deg til tradisjonshandverkar hos oss i Nordmørsmusea?

Vi søkjer to nye næmingar med arbeidsstad Geitbåtmuseet - Husasnotra, i Heim kommune. Stillingane er 100 % stillingar over 3 år, med avsluttande byggeprosjekt og dokumentasjon i samband med dette. Næmingeprosjektet er ei treårig ordning for kompetanseheving av handverkarar ut over sveinebrev, i hovudsak basert på grunnleggjande kunnskap.

Kva er ein næming?

Ordet stammar frå næm, som i lærenæm, og er sagt om ein person som lett tek til seg ny kunnskap.

Som næming er du i arbeid frå første dag og får opplæring i handlingsboren kunnskap med tid for refleksjon, øving og kursing undervegs i næmingeperioden. Vi vil overføre kunnskapen om korleis vi bygger med hjelp av dei eldste byggesystema. Det vil seie at vi er nøydde til å felle skog og bearbeide material sjølv. Til dette brukar vi ulike handverktøy slik det vart gjort i generasjonane før oss.

For å få godt handlag med verktøya trengs det mange timar med øving, og det er dette vi legg vekt på i næmingetida. Husasnotra er serleg tufta på det nære samarbeidet med Jon B. Godal og arven etter dei tradisjonsberarane han dokumenterte på 80- og 90-talet.

Spisskompetanse

Vi har målsetting om spisskompetanse på kystkulturen - med naust, brygger og båtar, og vi utfører arbeid på freda og verna bygg. I tillegg vil det bli bygd nybygg som eigne definerte læreprosjekt der næmingane får meir og meir sjølvstendig ansvar. I opplæringa fokuserer vi mellom anna på

· overføring av handlingsboren kunnskap

· laft, stavline og andre tradisjonelle reisverk, tekking og kleding

· plukkhogst og behandling av virke på rot

· paging i samarbeid med lokale aktørar

· vassgått og naturtørka virke

Som lærestad samarbeider vi og med andre utdanningsinstitusjonar som NTNU og fagskule.

Krav til deg som søkjar

· Du er mellom 25-35 år, kandidatar i andre aldersgrupper vil bli vurdert.

· Du har grunnleggjande interesse for tradisjonell tømring/bygningsrestaurering og yrkeserfaring, realkompetanse tilsvarande svein i faget.

· Du har lyst og evne til å rettleie og lære bort til andre.

· Du har god samarbeidsevne og kan jobbe godt både ilag med ei gruppe og åleine.

Vi stiller med

- eit unikt læringsopplegg etter anerkjend metode.

- eit kunnskapsrikt og kreativt arbeidsmiljø.

- løn etter tariffavtale.

For meir informasjon, kontakt avdelingsleiar Lisabeth Syltøy Fiske, tlf. 452 98 110 eller bygge- og arbeidsleiar Torgeir Leivdal tlf. 992 69 655.

Tiltredelse snarast.

Søknadsfristen er 15. april 2023. Søknad med CV sendes til lisabeth@nordmorsmusea.no

Næmingar. Foto Tobias Aputsiaq Prytz - Nordmørsmusea
Næmingar. Foto Tobias Aputsiaq Prytz - Nordmørsmusea
Scroll til toppen