Olsokstevne

Velkommen til årets Olsokstevne! Denne dagen skal vi fylle museet med tradisjonshåndverk og tradisjonsmat!

Olsokstevne

Tidspunkt

30.juli 2023

12.00

Priser

Ingen priser er oppgitt.

Her finner du oss

Gamle Kvernes bygdemuseum
Kvernesveien 825
6531 Averøy

Telefon: 91 33 92 11 

Avdelingsleder:
berit.vorpbukt@nordmorsmusea.no

Vis på kart

Gamle Kvernes bygdemuseum

Museumstunet danner et kystgårdsmiljø slik det var på 1600–1800-tallet her ute på Averøy. Her ligger hus, stabbur og kvernhus – alle med en spennende historie og innhold. Rusler man ned mot sjøen, finner man museets sjøavdeling med rorbu og naust. Her finner du båter og bruk som vitner om hvor viktig båten og tilgangen til havet har vært for bosettingen her ute. Her levde de som fiskarbønder. Mens mennene og de eldre sønnene var ute på havet, var kvinnene, barna og de gamle hjemme og drev gården. Her finner du også ei av Norges gamle stavkirker.

Olsokstevne

Rømmegrøt, sildsuppe, kleppsuppe, potetkaker og nystekte brød rett ut av bakarovnen. Tinning av river, smed i smia, spinning på loftet og garnbøting i Sjøavdelinga. Nytt av året er Skolemuseet som vil stå ferdig til dagen. Vi gleder oss til Olsokstevne på museet og håper du og dine ønsker å ta turen! 

Tid og sted

30. juli 2023  Kl. 12.00 

Gamle Kvernes bygdemuseum

Kvernesveien 825

6531 Averøy

Gamle Kvernes bygdemuseum

The museum area forms a traditional costal farm environment as it looked between the 17th and 19th century. Here you’ll find different residential houses, small buildings for food storage and a millhouse – all with a fascinating inventory and story to tell. After a stroll down to the the seafront you’ll find boathouses and fishermen’s seasonal living and working quarters. Wooden boats and varied fishing gear and stations bear witness to the importance of maritime life and work to the local population. Here at Nordmøre most farmers were both farmers and fishermen. While the men and elder sons and daughters worked at the seasonal fishing, the women, children, and elderly ran the farm back home.

Celebrating Olsok

Olsok is a festivity held for the vikingking Olav Haraldson or Saint Olav (normally on July 29th). On this day we make traditional Norwegian food such as sourcream porridge, different soups, and bread. There will be people demonstrating how to tine or retine a rake, spin wool, and mend fishing nets. You can also visit the blacksmith at his forge. This year we have added a new school museum on the grounds. Please join our celebrations, we look forward to seeing you!

Time and place

July 30th, 2023 - 12 noon

Gamle Kvernes bygdemuseum

Kvernesveien 825

6531 Averøy

Andre aktiviteter fra Averøy/Eide

Scroll til toppen