Sunndals venneforeninger

Sunndals venneforeninger
Portal, Leikvin. Sunndal bygdemuseum

Sunndal museumslag eier gjenstander og bygninger på Leikvin og Alfheim og er venneforening for museet i Sunndal. Museumslaget driver dugnader og aktiviteter av forskjellige slag, alt fra hagearbeid til basar. Laget gir også ut det lokalhistoriske årsskriftet Leikvin hvert år. Som medlem får man "Leikvin" i posten hvert år før jul. Medlemsavgift kr 250, familiemedlemsskap kr 500. 

Kontakt:
Leder: Olav Søderberg
tlf: 90686813
e-post: olav@sunndalen.com

Scroll til toppen