Strand og Woldhuset og -brygga

Strand og Woldhuset og -brygga
Strand og Woldhuset og -brygga. Hjelkrembrygga helt til høyre, Kristiansund. Vågen rundt

Bygningskomplekset består av en brygge fra 1820-årene (Woldbrygga), en skipperbolig fra 1840-årene (Strandhuset) og bolig/verksted fra perioden 1840-1885 (Woldhuset).

Woldboligen/verkstedbygningen er blitt til over en periode på 40 år. Bygningen begynte som et mindre bygg, kombinasjon av verksted og naust. Dette ble senere påbygd, utvidet og ombygd til det fylte hele rommet mellom brygga og Strandhuset. Bygget er utført med stor variasjon i materialbruk, teknikker og sammenføyninger. Bolig/verksted-bygningen fikk sitt nåværende utseende omkring 1885.

Strandhuset er en skipper- og håndverkerbolig fra 1845, bygd av skipstømrer Johan Jordahl som arbeidet på flere av verftene i Vågen. Her bodde skipper Strand, en av byens mange Lofotskippere. Han hadde galeasen «Ingeborg» fortøyd utenfor kaia nedenfor huset.

Slike sammenbygde komplekser var vanlig i den gamle havnebebyggelsen, der plassen var minimal, men plassbehovet alltid voksende. Wold/Strand-komplekset er et av de best bevarte eksemplene av sammenbygd bolig og næringsbygg fra den gamle byen. Bygningene har således høy verneverdi.

Kristiansund er først og fremst kjent som klippfiskbyen, men byen har i mange perioder også vært en viktig havn for tilvirkning og eksport av sild. En absolutt uunnværlig håndverker for sildehandelen var bøkkeren, tønnemakeren. Fra 1875 til 1965 ble det drevet bøkkerverksted i Woldbrygga. Bøkkeren laget tønner, klippfiskdunker, sildemål og annet. Verkstedet er intakt, slik bøkkeren forlot det. Bøkkermesteren, med familie, svenner og læregutter bodde alle i bolighuset over verkstedet. Brygga inneholder også utstilling av båter og repslagerutstyr.

Bygningskomplekset er i dag ikke åpen for publikum.

Scroll til toppen