Smølas venneforeninger

Smølas venneforeninger
Brødbakerhelg på Rosvoll prestegård, Smøla. Foto: Rannei Botten

Smøla museum har stiftet ei venneforening for Rosvoll prestegård. 

Foreningen skal støtte tiltak museet har behov for ved Rosvoll prestegård, den skal også arbeide for å øke interessen for museet og kulturverntanken i Smøla kommune. Venneforeningen bidrar også ved arrangement og andre aktiviteter for medlemmene og lokalbefolkningen.

Foreningen har følgende kontingentgrupper for medlemmer: Enkeltpersoner kr. 200,- Familier kr. 300,- Bedrifter kr. 500,-.

Ønsker du å bli medlem, ta kontakt med:
Reidun Åstasund, telefon: 71541290 eller e-post: reidun40@hotmail.com  eller
Halstein Spjelkavik, telefon: 98418728 eller e-post: spjelkavikhalstein@yahoo.no

Scroll til toppen