Skolevesenet først på 1800-tallet

Av Rannei Botten

Skolevesenet først på 1800-tallet
Skoledag på Rangnes skole, Smøla. Foto: Marianne Nystad

Skolehistorikk fra Smøla

Så tidlig som i 1827 hadde det kommet en ny skolelov der det ble bestemt at det skulle bli bygd faste skoler også på landsbygda, men Smøla var mellom de mange bygder som fikk utsetting med dette. Kravet ble innskjerpa ved den nye skoleloven av 1860. Og denne gangen var det ingen vei utenom for Smøla heller.

Nytt i denne perioden var at lærerne nå hadde gått på lærerskoler eller seminar som det også ble kalt. Dette representerte et stort framskritt sammenlignet med de tidligere selvlærte skolemestrene .

I 1861 ble det leid lokaler både på Brattværet, Veien, Steinsøysund og Hallarøya. Og et par år etter begynte planlegginga med de første skolehusene. De ble reist på Brattværet og Veien rundt 1870.
Skolen på Veiholmen var 11,60 m langt og 8,20m bredt. Inne var det ei stor skolestue, med fast bokskap, kateter 2 veggtavler og 8 pulter.( 4 plasser på hver). Ellers var det gang, lærerkammers, stue og kjøkken for lærerfamilien.

Ole Olsen Moe kom som ny sogneprest i 1879. Han var født i 1844 og utdannet både lærer og prest.
Ole Olsen Moe bodde på Rosvollgarden og fikk bygd den nye prestegarden på Rosvoll. De nye husene lå et godt stykke fra sjøen, oppunder en bergknaus med god utsikt innover alle sund og øyer mot Kuløya og Edøya.

Sogneprest Moe arbeidet for å gjøre skolestellet på Smøla bedre. Det ble bygd 7 skolehus i årene han var her. Moe reiste fra Smøla i 1886.

De aller fleste skolehus på Smøla ble bygd på samme tid og hadde samme utforming. Skolebygningen på Hopen, Steinsøysundet, Jøen, Rangnes og Lervik var alle akkurat likedan. En kan kanskje tro at disse ble bygd på 1880-tallet.

I følge «Beretning om Edø folkeskoler for femaaret 1901- 1905» ble det oppført 2 skolebygninger i perioden 1865- 1870 og 11 mellom 1883- 1896. Det står at samtlige er godt vedligeholdt og tidsmæssige. Det er kredsen, som har bekostet opførelsen med bidrag af amtsskolekassen!

Skolebygg rundt slutten av 1800-tallet: Lervika, Kuløy, Bremnes, Rokstad, Hopen, Steinsøysund, Dyrnes, Brattvær, Skarpnes, Ersnes, Hallarøy, Ringsøy, Gjøen, Veiholmen, Rangnes, Edøy.

I dag brukes Rangnes gamle skole av barnehagebarn og skolebarn.
De får komme til gammelskolen og oppleve hvordan skolehverdagen kunne være for over 100 år siden.

Scroll til toppen