Røeggen

Av Bjørnar Bøe Lundberg

Røeggen
Stille Rom, Averøy. Foto: Berit Hannasvik

Røeggen er blant de eldste fiskeværene på strekningen fra Bud til Kristiansund. Fra uminnelige tider har det vært utror herfra for veien ut til de rike fiskeplassene er kort, og det er mange lune viker som båtene kunne ligge trygt.

I Røeggen finner vi steinskulpturen ”Stille rom”, et minnesmerke over de 65 som omkom da DS Irma og DS Henry ble senket 13. februar 1944. ”Stille rom” Minnesmerket er et sted for sorg, savn, ettertanke og forsoning. "Stille rom" ble offisielt innviet av H.M. Kong Harald V 16. 09.2002. Lagd av billedhugger Geir Stormoen.

Røeggen blir nevnt som fiskevær alt på 1600- tallet og det skal ha vært to husmannsplasser på været på den tiden - skipsskattelisten fra 1557 nevner to husmenn som betalere. Ved klippfiskens inntog utpå 1700- tallet ble Klippfisktilvirkning en svært sentral del av livet ute på fiskeværet hvor hele familien ble sysselsatt. Mannfolka var ute og drev med fiske mens koner og barn jobbet på bergene. En kan fortsatt se de gamle steinfyllingene som ble brukt til å trille klippfisken utover bergene.

På Røeggen var det 17 båtlag fordelt på 7 rorbuer. «Gammelhurran» er ei rorbu fra Røeggen som ble kjøpt av Gamle Kvernes Bygdemuseum for kr. 1000 i 1943 og gjenreist på museet i 1948/49. I dag er denne rorbua den eneste som er igjen, og er bevart slik det var mens båtlaget fortsatt drev fiske ute på Røeggen. I dag bor det fortsatt mange der ute på Røeggen, mange har skiftet yrke fra fiskere til andre næringer, men mange jobber fortsatt i de maritime næringer. Også i dag er havet med å prege befolkningen her ute hvor storhavet er nærmeste nabo.

Scroll til toppen