Klippfiskbyen Kristiansund

Klippfiskbyen Kristiansund

Klippfiskbyen Kristiansund er en viktig del vår historie og ønsker derfor å invitere 6.klasser i kommunen på besøk på en ekte klippfiskbrygge. Her formidler vi det som skjedde med de som faktisk gjorde jobben og om eliten som tjente seg rik på klippfiskhandelen. Vi vil ta i bruk flest mulig sanser, samt fortelle om livet for barn i Kristiansund før i tiden, blant annet barnearbeidene på Klippfiskbergan.

Opplegget vil inkludere: Omvisning på Milnbrygga og fortelling om klippfiskbyen, aktiviteter hvor barna får prøve seg på forskjellige arbeidsoppgaver som kunne foregå på en slik brygge i fortidens Kristiansund.

 

Læringsmål samfunnsfag: Utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster

Overordnet del: Treffer flere punkter i 1.2 Identitet og kulturelt mangfald


Praktisk info:

Hvor: Milnbrygga, Kristiansund

Klasssetrinn: 6.klasse

Når: Uke 22–25 i 2022

Pris: Gratis, men vi dekker ikke utgifter knyttet til frakt av elever.

 

Vi vil sende ut mer informasjon til skolene når vi har midlertidige utstillinger og tidsbegrensede tilbud. Da vil all informasjon stå i de enkelte utsendingene.

De skolene som ønsker det kan også invitere museet på et møte hvor vi treffer dere lærere og vi får fortelle om våre tilbud med mulighet for dialog og spørsmål. 

Vi kan også tilby enklere besøk ved våre historiske anlegg hvis ønskelig.

 

Kontakt:

Ann-Charlott Sommer-Eklund, formidlingsleder Nordmørsmusea

Tlf: 959 71 154, e-post: anncharlott@nordmorsmusea.no 

 

Stein-Gunnar Sommerset, avdelingsleder Kristiansund

Tlf: 99 62 62 02, e-post: stein-gunnar.sommerset@nordmorsmusea.no

Scroll til toppen