Kæm va dæm?

Av Petter Ingeberg, Ove Borøchstein, Odd W. Williamsen

Kæm va dæm?
Konsul Johnsens gate, Kristiansund. Foto Reidun Furseth

Personrelaterte gatenavn i Kristiansund

I likhet med andre kommuner har også Kristiansund en rekke veier og gater. Alle har selvsagt egne navn. Noen av dem er riktig gamle mens andre er av nyere dato. Felles for våre lokale gatenavn er at de alle har vært gjen­stand for politisk behandling. Noen er knyttet til lokale stedsnavn slik som ”Gomagata” og ”Bjerkestrand­veien”. I andre områder finner vi for eksempel gater med maritime navn slik som ”Skonnertgata” og ”Galeasgata”. Gatenavntemaene varierer. I noen av gatene og veiene er det brukt person­navn – og da er vi kommet til det som den nye boka om personrelaterte gatenavn handler om.

Av de mange gatene og veiene i kommunen, er det også flere som er oppkalt etter personer, hovedsakelig lokale personer som på ulike vis har vært med på å prege lokalsamfunnet. Dette er interessant for dem som til stadighet rusler rundt i egen by og som undrer seg over mangfoldet man observerer på sin ferd.

Hvem var de egentlig disse personene som er gitt den heder at de har fått en gate oppkalt etter seg? Undringen over hvem personene var, når de levde og hvorfor de etter sin død skulle få en gate oppkalt etter seg ble etter hvert til et bokmanus. Boka skulle i utgangspunktet utgis av kommunen som en ny bok i serien om ”Gjenreisningsbyen Kristiansund” med Ove Borøchstein og Petter Ingeberg som forfattere.

Samarbeid mellom Kristiansund kommune og Nordmøre museum

Underveis i skriveprosessen ble naturlig nok Nordmøre museum kontaktet med forespørsel om museet ville lese over manus, og eventuelt komplettere med noen historiske bilder der fra museets rikholdige bildearkiv.

Museet fattet imidlertid større interesse for prosjektet og ønsket å bli sterkere med både i skriveprosessen og i utgivelsen. Resultatet ble at den nye boka ”Kæm va dæm?” om personene bak gate- og veinavnene i Kristian­sund er skrevet og utgitt i nært samarbeid mellom Kristiansund kommune og Nordmøre museum.

Boka kom ut i oktober 2010 og er forfattet av en redaksjonsgruppe bestående av Ove Borøchstein, Odd W. Williamsen og Petter Ingeberg. Den er på 188 sider og i tekst, en rekke bilder og kart får man her oversikt over alle gater og veier i Kristiansund som er oppkalt etter personer, samt et lite innblikk i liv og virke til disse personene.

Felles for alle de personrelaterte gatenavnene er at opphavspersonene er gått bort. I Norge er det uvanlig å oppkalle gater og steder etter personer som er i live. Norge har for øvrig sluttet seg til en FN-konvensjon, vedtatt i Berlin i 2002, om kun å hedre av­døde personer med gate­navn. I Norge er det praksis å vente i minst 2 år etter at den aktuelle person­en er død før man vurderer å hedre minnet med eget gatenavn.

Det er cirka 100 personrelaterte gatenavn i Kristiansund

Da bokredaksjonen skulle skaffe oversikt over de aktuelle gatene fant vi ut at det er nesten 100 personrelaterte gate- og veinavn i Kristiansund. Om lag halvparten av disse er på Kirkelandet og mange av dem finner vi i om­rådet rundt Langveien. De færreste gatene med personnavn er i bydelen Frei.

De fleste av de personrelaterte gatene er oppkalt etter lokale personer, hovedsakelig menn, og gjerne velstående sådanne. Noen gater er oppkalt etter nasjonalt berømte herrer slik som ”Fritjof Nansens gate” og ”Kong Olav V’s gate”.

Det finnes også noen få unntak fra mannsdominansen der gater og veier er blitt oppkalt etter kvinner. Eksempel på dette er ”Kitty William­­s­ens gate” og ”Margrethes Fryd”. Begge var i sin tid markerte lokale kvinner. Mildred Didriksen, som for bare få år siden fikk en gate oppkalt etter seg i Folkeparken var en verdensberømt idrettsstjerne, men relativt lite kjent i Kristiansund der slekten kom ifra.

Mange var i slekt eller besvogret

Interessant var det også å oppdage at mange av de personene som er hedret med gatenavn var i slekt, besvogret eller at de på annen måte krysset hverandres veier. Eksempelvis ble en av Martin Tuxen Werrings (”Dr. Werrings gate”) døtre Caroline (”Caroline Knudtzons plass”), gift med den styrtrike Nicolay H. Knudtzon III (”Konsul Knudtzons gate”). En av Knudtzons kjente skippere het Anthon Bothner (”Kaptein Bothners gate”). En av Knudtzons døtre, Catharina, var gift med Halvor Heyerdahl, sønn av Albert Heyerdahl (”Heyerdahlenga”), og de var blant annet nært beslektet med Parelius (”Parelius gate”) og Krogh (”Kroghenga”).

Et annet eksempel, men her uten slektskobling, er Heggemgården (”Heggembakken”) i Brunsvika. Området var en gang eid av Marcus Nissen Angell (”Marcussundet”). Han solgte det til familien Moses. John Moses (”Moses Plass”) anla landsted der. Etter at Moses gikk konkurs ble blant annet landstedet overtatt av Johan Peter Clausen (”Johan P. Clausens gate”). Han solgte det senere til Lars Grip, og hans datter Lisabet giftet seg med Nils Heggem, derav navnet Heggemgården og senere gatenavnet ”Heggembakken”.

De personrelaterte gate- og veinavnene i Kristiansund er navn­gitt på ulikt vis. I noen gater brukes fornavnet til person­en. Eksempler på dette er ”Margrethes Fryd” og ”Madshjellen”. I andre gater brukes personens tittel sammen med etter­navn­et slik vi finner det i ”President Christies gate” og ”Konsul Johnsens gate”. I noen gater er navnet på gateskiltet for­kortet slik vi ser det i ”Joh. P. Clausens gate” og ”Hagb. Brinch­manns vei”. De fleste av de personrelaterte gatene og veiene er navngitt med både fornavn og etternavn, eller bare med etternavn. I dagligtalen forenkles flere av gate­navnene. Eksempelvis blir ”Sephanias Flyums gate” for enkelhets skyld benevnt som ”Flyums gate”.

Hvorfor er noen personer hedret med gatenavn?

Når vi ser nærmere på personene bak gatenavnene, så virker det som at det er ulike årsaker til at akkurat denne personen fikk en gate oppkalt etter seg.

Noen gatenavn er blitt til fordi vedkommende i sin tid gjorde seg spesielt bemerket, slik som for eksempel månedsløytnant Jacob Brechan (”Brechans gate”). Han fikk en gate oppkalt etter seg fordi han var helten som med stort mot forsvarte Kristiansund mot de engelske krigsskipene som angrep byen i 1808. Han var leder for det lokale flåtebatteriet som lå uhyggelig nært de engelske skipene i Marcussundet. Egil Ullserk (”Egil Ullserks vei”) er et annet eksempel. Han var en lokal helt i slaget ved Rastarkalv i 955 e. Kr. og gjorde seg så bemerket at han også er nevnt i Snorre.

Området og gaten ”Amundbergan” ser ut til å ha fått sitt navn etter Amund Amundsen som var den første som bosatte seg i dette området på slutten av 1800-tallet. Slik er det også med ”Bentnesveien”. Den første som bosatte seg i området på slutten av 1700 tallet var Bent Svendsen. Han kom opprinnelig kom fra Lesja.

Når vi går gjennom de ulike gatenavnene som er knyttet til personer så har alle sin historie og det har vært meget interessant å se nærmere på hvem disse personene var. De fleste har vi også funnet bilde av.

I det hele tatt så er det inspirerende å gå på oppdagelsesferd i egen kommune, og det kommer nok til å gjenta seg. Muligens med en ny bok eller flere som resultat.

Kæm va dæm?
Personene bak gate- og veinavnene i Kristiansund
© 2010, Kristiansund kommune/Nordmøre Museum
Redaksjon: Ove Borøchstein, Petter Ingeberg og Odd W. Williamsen
188 sider, inkl. cirka 430 bilder.

 

Artikkelen er fra Nordmøre museums årbok 2010

Scroll til toppen