En kort historie om kristiansundsjødene

I februar 1943 fullførte nazistene Holocaust i Norge. Det jødiske samfunnet i Kristiansund ble hardt rammet. Av de som bodde i byen da Holocaust startet, var det kun to som overlevde.

En kort historie om kristiansundsjødene
Fra barneboka: Elvira Bauer, Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid - Ein Bilderbuch für Groß und Klein, 1936. «Stol ikke på noen rev på de grønne heder, og ingen jøder på deres eder - billedbok for stor og liten». Illustrasjonen viser en jødisk lærer med sine jødiske elever som jages ut av skolen.

En av de første jødene som slo seg ned i Kristiansund var fotograf Ivan Isak Benkow, i 1914 var han etablert i byen. Ivan Benkow kom fra en fotograf-familie i Grodno i dagens Hviterussland. Han hadde sin fotoforretning i «Reitans Gaard i Torvgaten».
På Tidensk Krav i 1914 reklamere han med «samvittighetsfuldt utført Kunstarbeide til moderate priser. 12 Aars Ut­dannelse i Tyskland, England, Frankrige og Rusland».

I tillegg var Benkow aktiv i byens musikkliv. Han var en dyktig baryton og opptrådde i Festiviteten ved flere anledninger. Etter en konsert i 1914, skrev Romsdals amtstidende følgende omtale:

«I Hr. Benkow lærte man at kjende en Sanger, hvis betydelige Stemmemidler og Utdannelse som Sanger vil bli en Vinding for Stedet. Det som paa Forhaand var uttalt om ham viste sig at være fuldstændig paa sin Plads. Blant vor Bys mange ­aktive Sanger indtar Hr. Benkow ubestridelig den første Plads.»
Han flyttet fra byen i 1918. Han etablerte Atelier Benkow i Bærum kommune i 1930.

Isak Dworsky, den yngste utdanned tannlege noensinne i Norge, etablerte seg i byen i 1912 og drev sin egen tann­legepraksis i «Brevigs Gaard, ved siden av Svane­apoteket». Familien Dworsky flyttet til Oslo i 1917.

Frem til begynnelsen av 1920-tallet bodde en jødisk familien ved navn Bodd i byen. De startet «A/S Kristiansunds Varehus», en konfeksjonsforretning som lå i Brødrene Dall-bygget på kaia. Etter noen års forretningsdrift flyttet de til Trondheim. Josef og Sara Bodd fikk fire barn og alle overlevde krigen.

Leopold Reiff kom til Norge i 1908 og annonserte i Romsdalsposten i 1916 at han åpnet en herre-ekviperingsforretning på Lindahls Plass. Denne forretningen ble ­senere overtatt av Abraham Borøchstein. Leopold ble drept i Auschwitz i 1942.

Martin Mendel og Bertha Fischer bodde i byen mer enn ti år, og drev en konfeksjonsforretning på Lindahls Plass. De fødte tre barn i Kristiansund, bare Abel (f.1920) overlevde krigen. Wulf (f.1922) og Idar (f.1931) ble drept i Auschwitz.

Maliniak-familen bodde i sentrum av byen. Jacques var utdannet ved Warszawa konservatoriet og ble musiker på Kafe Kristiansund i perioden 1931-32. Han ble drep i Auschwitz sammen med kona Mathilde i 1943.

En av de mest markante jødene som bodde i Kristiansund før krigen var overlege Ephraim Wolff Koritzinsky. Fra 1912 var han vikar på sykehuset i byen, samtidig som han drev sin egen privatpraksis. Han var en kunstinteressert mann og hadde en betydelig kunstsamling; han holdt foredrag om kunst og har stilt ut samlingen sin i byen.
I 1920 ble Koritzinsky ansatt som overlege ved sykehuset frem til 1933, da han fikk jobb som kirurgisk overlege og direktør ved Trondheim Sykehus.

Jacob Hirsch, gift med Frida (f. Dublinsky), var religions­lærer og rituell slakter. Han kan betegnes som sentrum for den religiøse aktiviteten i Kristiansund. Frida var ­første leder for jødisk kvinneforening, og hadde som formål å samle inn penger til veldedighet.
Jacob og Frida ble drept i Auschwitz sammen med 3 av de 8 barn de hadde.

Herman og Gusta Fischer kom fra Litauen og giftet seg i Trondheim i 1915. Fischer drev «Beklædningsmagasinet Fix» i Marmorgården.
Hermann Fischer var aktiv i mange foreninger, men også i Kristiansunds kulturliv. Han var med på å starte Kristian­sunds symfoniorkester, hvor han spilte cello.

I mai 1942 ble han arrestert. Hermanns venner i Kristiansund forsøkte å få ham løslatt: de sendte et forsvarsbrev til justisminister Sverre Riinæs. De forsøkte å overbevise ministeren at Hermann var ressurs for lokalsam­funnet og en «nasjonalt innstillet» familiemann. Herman Fischer slapp ikke fri.
Samme år ble Gusta Fischer, og deres 4 barn, arrestert og deportert. Alle seks ble drept i Auschwitz.

Israel Bermann drev «Berlinerbazaren» i Kristiansund fra 1911. I 1916 ble forretningen overtatt av sønnen Marcus som giftet seg med Jenny Rut Gulbrandsen fra Kristian­sund. Marcus drev forretningen fram til krigens utbrudd i 1940. Under bombingen av byen ble bygningen totalt ødelagt, og Marcus drev videre i en brakkebygning på Kirketomten før han våren 1942 ble arrestert av ­nazistene.

Josef Michael Borøchstein kom til Norge fra Litauen i 1905. Han giftet seg med kristiansundsjenta Anna Marie Aakvik. Hun drev «trygg Cafe og Pensjonat» i Vågeveien i
Kristiansund. Alle overlevde krigen.

Abraham Leiser Borøchstein, bror til Josef Michael, var 14 år da han kom til Norge i 1906. Han giftet seg med Mascha Marjasa Gochin. Rundt 1918 Abraham overtok «Dressmagasinet Central». Konfeksjonsbutikken hans lå på Konsul Lindahls Plass. Ekteparet sammen med de 5 barn ble drept i Auschwitz.

Sara Borøchstein, søster av Abraham og Josef, kom til Norge i 1906, 12 år gammel. Hun giftet seg med ­Bernhard Boris Granstein og samme startet Kristiansund Konfeksjonsfabrikk. Sara ble drept i Auschwitz.

I februar 1943 fullførte nazistene Holocaust i Norge. Det jødiske samfunnet i Kristiansund ble hardt rammet. Av de som bodde i byen da Holocaust startet, var det kun to som overlevde: Marcus Bermann og Josef Borøchstein.
Både Bermann med familie og Borøchstein etablerte seg igjen i Kristiansund etter krigen.

I alt 18 jøder fra Kristiansund ble deportert og drept i Auschwitz.

Herman Fischer 1893-1942
Gusta Fischer f. Bermann 1893-1943
Judith Fischer 1930-1943
Ruth Fischer 1931-1943
Theodor Fischer 1937-1943
Emanuel Fischer 1923-1943
Jacob Joel Hirsch 1866-1943
Frida Hirsch 1868-1943
Esther Hirsch 1905-1943
Rolff Wolf Hirsch 1897-194?
Sara Granstein F. Borøchstein 1894-1943
Mascha Marijasa Borøchstein 1910-1943
Rosa Borøchstein 1930-1943
Leopold Moses Borøchstein 1932-1943
Phillip Nathan Meyer Borøchstein 1933-1943
Sonja Hennie Borøchstein 1936-1943
Julius Isak Borøchstein 1937-1943
Abraham Leiser Borøchstein 1892 – 1943

Scroll til toppen