Forbundet Kystens lands­stevne i Kristiansund 2017

Av Hildegard Meese

Forbundet Kystens lands­stevne i Kristiansund 2017
Forbundet kysten 2017. Kristiansund. Foto: Håkon Visnes

Forbundet Kystens landsstevne samler hvert år historiske båter i alle størrelser til en langhelg i kystkulturens tegn. Folk kommer langveisfra for å delta, og arrangementet trekker et stort publikum.

Stevnet ble i år arrrangert i Kristiansund og Mellem­værftet fartøyvernforening var arrangør med støtte fra Forbundet Kysten sentralt. De fleste av aktivitetene var i og rundt Nordmøre museums lokaliteter i Vågen.

Faste poster på et landsstevneprogram er tradisjonsbåtregatta og rokonkurranser, defilering av utvalgte båter, foredrag, konserter og aktiviteter for barna. Spesielt for Kristiansund fikk vi framført et nykomponert musikkverk med dans og skuespill av Kjetil Bjerkestrand med lyder fra ulike aktiviteter på Mellemværftet, bl.a. museets slippmester Douglas som perkusjonist med drevhammeren. Shantie-kor og husband ble etablert for anledningen. Musikkteater for barna i Christiegårdens bakgård. Videre var det gode faglige foredrag på Milnbrygga relatert til kystkultur, det var repslaging og markedsplass med utstillinger og salgsboder med høy kvalitet. Aktiviteten i smia var populær. Og festmiddag for over 300 med prisut­delinger på lørdagskvelden på Milnbrygga.

Rundt 140 båter fra store deler av kysten og et stort publikum var samlet i Vågen i Kristiansund denne helga. Mellemværftet fartøyvernforening er et av de eldste kystlagene i Forbundet Kysten, og de gjorde en kjempejobb som årets arrangør. Sommervarmen inntok Kristiansund samtidig med samseilingen av båter til stevnet, og varte hele helgen igjennom.

Nordmøre museum takker for et fantastisk opplevelsesrikt stevne!

Artikkelen er fra Nordmøre museums årbok 2014

Om Forbundet Kysten
Kystlagene tar vare på 415 båter og fartøyer i alle størrelser. I fellesskap setter vi i stand og vedlikeholder små åpne ro- og seilbåter, tresnekker, store fiskefartøyer, jekter, skuter, ferger og skøyter av alle slag. Båtene brukes av kystlagene til aktivt og sosialt kystfriluftsliv, men også til formidling av kystkultur og historie. Forbundet Kysten skaper sosiale møteplasser for alle som elsker gamle båter.
Forbundet Kysten jobber med registrering av båt­typene vi har, og hvilke som er blitt sjeldne. Prosjekt Tradi­sjonsbåtregisteret er knyttet til Lokalhistoriewiki, og er et samarbeid med Riksantikvaren og Lokalhistorisk institutt.
 
Sammen med Norsk Forening for Fartøyvern bidrar vi til Riksantikvarens arbeid med Nasjonal verneplan for fartøyer. Vi arbeider også politisk for å få mer midler til fartøyvern, og for gode havnefasiliteter til kystlagenes drift av sine båter.
Scroll til toppen