Christian Johnsen og -Johnsengården

Denne nettutstillingen forteller litt om Christian Johnsens liv og hvordan den suksessrike klippfiskeksportøren bodde i Kristiansund.

Christian Johnsen og -Johnsengården
Christian Johnsen Etikett - Christiansund, N. Noruega

Johnsengården lå omtrent der Spar/Trafikkteminalen ligger i dag. Gården og brygga brente ned til grunnen under bombingen av byen i april 1940.
De flotte interiørbildene ble tatt av fotograf Ole O. Ranheimsæter i 1895-1905.

Christian Johnsen (1828-1893), var sønn av en skipsfører som hadde flere turer med fisk fra Nord-Norge og Island til Spania. Han giftet seg med apotekerdatter Jensine Wilhelmine Øwre (1828-1908) fra Ålesund, som han fikk 12 barn med. Han begynte sin handelsutdannelse i Spania som 15-åring og arbeidet som kargadør for klippfiskimporthuset Gurtubay i Bilbao. En kargadør var en fullmektig som fulgte med skipet og hadde tilsyn med lasten på vegne av kjøpmannen.

Johnsen bosatte seg i Kristiansund i 1854 og etablerte egen forretning for klippfiskeksport og fiskeprodukter på Nordlandet. Han var direktør i Kristiansund Sparebank, var involvert i bypolitikken som bystyremedlem i årene 1865-92 og var ordfører i tre perioder.

På kort tid ble han landets nest største klippfiskeksportør - etter konsul Nicolay H. Knudtzon III (1816-1895).

Firmaer har ulike måter å arbeide på, Knudtzons taktikk ble stadig korrigert av systematisk innsamlet informasjon om fiskeriene i Lofoten og markedene verden over. Johnsen foretrakk å reise på inspeksjonsrunder personlig. Han handlet ofte spontant, mens Knudtzon foretrakk langsiktige strategiske kalkyler og analyser.

Knudtzon var klippfisk-kongen uten diskusjon, han var den som startet med regelmessig oversjøisk fart til Vestindia og Brasil. Dette var mulig å få til ved å løse emballasjeproblemet: klippfisken ble "skrudd" ned i trekister med loddet blikk-foring. Og det var Christian Johnsen som startet med “skinn- og beinfri” fisk i fargeglade blikkbokser.
Johnsen eide fra 1857 Milnbrygga - i dag Norsk Klippfiskmuseum - med Miln- og Israelsbergene, og bygde ny fløy her i 1872.

Som flere andre av de store kjøpmennene i Kristiansund, kjøpte Johnsen tomt og bygde sin sommerbolig "Villa Retiro" på Fannestranda i Molde i 1874. Her bodde han sammen med familien flere måneder hver sommer og pleide kontakter med fylkesadministrasjonen og andre næringslivsledere i regionen. Retiroparken var en idyll for store som små, og den var offentlig tilgjengelig, noe som var høyst uvanlig på den tiden.

I 1876 startet Christian Johnsen å produsere guano og tønner, og gikk i 1882 i gang med produksjon av fiskelim og gjødsel i Kristvika på Averøy. Kristvik Fabrikker var i familien Johnsen til 1954 og i de gode årene var over hundre arbeidere ansatt her.

Romsdalsposten (29.1.-98) om Christian Johnsens og N. H. Knudtzon III: de hadde “til Byens Gavn og Ære oparbeidet Veien til udstrakte Markeder, saavel for sig selv, som for sine Efterkommere”.

Scroll til toppen