Arkeologi i klasserommet

Arkeologi i klasserommet
Arkeologi i klasserommet. Sunndal

Hva er det arkeologer ser etter i landskapet og hvordan har dette endret seg med nye metoder og teorier? Et miniatyrlandskap med gravhaug, helleristning, bekk, sjø, myr og steinur «graves» ut steg for steg og rekonstrueres. Hvordan tolker arkeologene sporene i jorda? Hvem har bodd her til hvilke tider, og hvem var de? Kan vi si noe om etnisitet? Hudfarge, levesett, kjønnsroller og religion har endret seg over flere tusen år og vårt bilde av forhistorien kan likeså mye være farget av vårt moderne ståsted som av hvordan det virkelig var. Opplegget er under utvikling og kan brukes både på grunnskole og videregående nivå.

 

Opplegget vil inkludere: Avdekking av et arkeologisk landskap, slik det er i dag og slik det var for lenge siden. Diskusjon rundt kilder til kunnskap om landskapet i tillegg til de sporene vi ser ved første øyekast. Diskusjon rundt endring av vitenskapelig metode og hvordan historien kan brukes til å legitimere høyreradikale holdninger. På barneskolenivå fokuserer vi mindre på det teoretiske og mer på det praktiske, hva vi ser og på å rekonstruere landskapet, bygge vikinghus i de gamle tuftene og innrede helleren til bosted.

 

Barneskole:

Kompetansemål for 2. trinn:

  • samtale om korleis ulike kjelder, inkludert kart, kan gi informasjon om samfunnsfaglege spørsmål.
  • utforske og beskrive kulturminne og kultur- og naturlandskapet i nærmiljøet

Kompetansemål for 4. trinn:

  • utforske  kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag

 

Videregående skole:

Kompetansemål historiefag for VG2:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker
  • utforske fortiden ved å stille spørsmål og innhente, tolke og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar
  • reflektere over hvorfor historikere deler inn fortiden i perioder og vurdere hvordan vi kan periodisere fortiden på grunnlag av ulike kriterier
  • utforske og reflektere over hvordan fortiden minnes lokalt og nasjonaltgjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn
  • presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn
  • utforske hvordan kommunikasjon og kulturmøter har hatt betydning for mennesker i Norge og verden

Kjernelementer som berøres er utforskende historie og kildekritisk bevissthet, historisk empati, sammenhenger og perspektiver, menneske og samfunn i fortid, nåtid og framtid.

 

Opplegget stimulerer også overordnet del i historiefaget identitet og kulturelt mangfold (1.2) og kritisk tenkning (1.3).


Praktisk info:

Hvor: Sunndal bygdemuseum eller ved skolen

Klassetrinn: 5–7.klasse, VG2

Når: Vår og høst

Pris:  3000,- + evt transport.

Gratis for skoler i Sunndal kommune.

Kontakt:

Jarle Stavik, avdelingsleder Sunndal.

Tlf: 97471942 , e-post: jarle@nordmorsmusea.no

 

Scroll til toppen