Hopp til hovedinnhold

Våre samlinger

Nordmørsmusea har en omfattende gjenstands og fotosamling fra og på store deler av Nordmøre.

Gjenstander og foto fra Nordmøres historie

Våre samlinger spenner fra det hverdagslige til fest og luksus. Fra kystens fiskebruk til hesteplogen og ølbollen fra kornbygdene innerst i fjordene på Nordmøre. Samlingene gjenspeiler lokalhistorien på stedene de er innsamlet fra, men også spesialiserte samlinger som myrbruk og britiske lakseturister.

Vi har også en omfattende bildesamling fra gammel og nyere tid. Det er bygdefotografen, regionsavisen, den tyske soldaten under andre verdenskrig og mangfoldige andre som er representert i museets fotsamling fra hele regionen.

Mye av både gjenstands og fotosamlingen vår er digitalisert og tilgjengeliggjort gjennom portalen digitalt museum. Der er det mulig å søke i samlingen både på navn og tema.

Nordmørsmusea besitter mange hyllemeter med arkiver etter fra alt fra store klippfiskbedrifter og fabrikker til lag og foreninger. Mange av disse kan man finne oversikt over på arkivportalen.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2