Hopp til hovedinnhold

Om Nordmørsmusea

Nordmørsmusea er eit konsolidert regionsmuseum med ansvar for ivaretaking og utvikling av nordmørsk kulturarv. Vi er eit aksjeselskap med avtalefesta ansvar for og råderett over den nordmørske samlinga som er eigd av kommunar og museumslag i vårt område.

Vi jobbar i tett partnerskap med frivillige innan kulturarvomådet, særskild dei ulike museumslaga som eig delar av samlinga. Vi jobbar også tett på kommunane i området, andre museum, og i dialog med fylkeskommune, stat og andre tilskotsgjevarar. Med meir enn 114 bygg, ei omfattande samling farkostar og gjenstander, samt eit stort og variert arkiv, har vi ein rik og mangfaldig arv å ta vare på, og kan invitere publikum til besøksarenaer i åtte kommunar. 

Nordmørsmusea har meir enn 30 tilsette, samt ei rekke tilsette i sesong, noko som gjer oss til i mellomstor regional verksemd. Musea våre ligg i åtte kommunar, og vi jobbar heilskapleg med samlingsutvikling innan både bygg, gjenstander og arkiv i alle dei kommunane vi har avtale med.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2