Hopp til hovedinnhold

Bureising i Nord-Norge

Velkommen til foredrag med forfatter og journalist Lill-Karin Elvestad!

NB! Arrangementet har funnet sted

Velkommen til foredrag med forfatter og journalist Lill-Karin Elvestad!

Norsk myrmuseum
Smøla kommune 6571, 32 Pb, Norge
07.mai 2024
18.00 – 19.30
  • 1/1

Lill-Karin Elvestad skriver master i historie om bureisinga i Balsfjord kommune, som ble den største bureiserkommunen i Norge målt i antall bruk. Elvestad bor selv i Balsfjord – på et nedlagt bureiserbruk – og har derfor en naturlig nysgjerrighet rundt emnet.

I mai skal hun tilbringe flere dager på Norsk myrmuseums arkiv og utstillinger. I den forbindelse inviterer vi til foredrag med drøfting av hvorfor bureisinga fikk slikt fotfeste i Balsfjord samt koble bureising og indre kolonisering sammen med fornorsknings- og sikkerhetspolitikk i Nord-Norge. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2