Kultursti ved Norsk myrmuseum

Lær mer om historie og natur på Smøla på kulturstien rundt Gåsvatnet

Gråtrost. Smøla - Gråtrost. Foto: Espen Lie Dahl

Kulturstien ved Norsk myrmuseum er en tur på ca. 20–30 min, som starter på tunet ved inngangen til museet, og går bak fjøset og ned til Gåsvatnet, videre rundt Gåsvatnet og tilbake til museet. Flere opplysningstavler er satt opp langs stien. Parkering ved museet.

Første post ligger ved inngangen til museet. Det er en geologisk utstilling med ni ulike bergarter som er helt typisk for Smøla.
Geologisk er Smøla spennende med sin konglomerat fra Edøy og Kuløy, og kalkstein fra Skjølberg. Neste post er bautaen over Eistein Gjeldsvik, han var bureisingskonsulent i Norge og var svært aktiv under planlegging og gjennomføring av bureisinga på Frostadheia.

Videre går stien forbi den første bestyrerboligen, Sætrehytta. Her får publikum informasjon om de første bureiserne og oppbygging av forsøksgården, Moldstad. Stien går bak fjøset, over hovedveien og ned til Gåsvatnet.

På turen rundt vatnet får publikum opplysninger om botanikk, fugleliv, dyreliv, insekter, leplanting og torvtaking. Ved enden av vannet er det bygd en gapahuk, der er det også bord og benker. Ta med nistemat og nyt utsikten!

Geologi

Den geologiske utstillingen ved museet viser de mest vanlige bergarter en finner i Smøla kommune.

Kalkstein Skjølberg: I et område på nordsiden av Skjølbergvågen opptrer et større område med kalkstein. Kalken sees i denne steinen som den hvite delen av steinen. I veisjæringer langs Skjøbergvågen  kan man enkelte steder finne fossiler i kalken.

Breksje: På store deler av Smøla opptrer såkalt intrusiv breksje. Dette er en bergart som er dannet ved at en intrusiv bergart (magma) har trengt inn i andre bergater og revet løs stykker av disse. På denne steienen sees blant annet bruddstykker av dioritt.

Basalt: På den sydlige delen av Smøla, spesielt på nord for Leirvikvågen opptrer et støre område med lavabergarter (basalt). Basalten på Smøla er en ganske tett og finkornet bergart som senere har blitt omdannet og fått en grønnligfarge fra mineralet epidot.

Granitt: Forskjellige typer av granittiske bergarter er ganske vanlig på Smøla. De kan opptre som større homogen partier eller som tynne årer eller ganger i andre bergarter. De kjennetegnes ved å være ganske lyse i fargen og inneholder mye av rødlig farget.

Dioritt: Dioritt er den vanligste bergarten på Smøla. Det er en ganske grovkornet bergarter med mye hvite krystaller av feltspat.

Edøy konglomerat: På Edøy og Kuløya består bergartene nesten utelukkende av konglomerat. Dette er en bergart som er sammenkittede boller av mange forskjellige bergarter. Konglomerater er de yngste bergartene på Smøla. I konglomeratet kan en igjenkjenne bergarter fra fastfjell på andre deler av Smøla.

Scroll til toppen