Museumsområdet i Tingvoll

Museumsbygningene i Tingvollia danner en fin ramme for egenopplevde turer. Her kan du prøve å forestille deg livet for 100 år siden.

Et godt sted å være

I Tingvollia har vi mange bygninger i et fint område. Museumstunet danner en fin ramme for deg som bare vil oppleve stemningen fra eldre tider.  Vi har oppgangssag, vasshjul, låve, smie, to stuebygninger og en husmannsstue som  viser levekår og forskjeller mellom folk.

Scroll til toppen