Kurs i legging av stikkspon

Kurs i legging av stikkspon

Tidspunkt

18.september - 19.september 2023

Kl. 10:00-16:00 og 08:00-16:00

Priser

Alle: gratis, men reise og overnatting må dekkes av den enkelte deltaker.

Her finner du oss

Skardsøya - Aure kommune

Påmelding

torgeir.leivdal@nordmorsmusea.no

Du lærer...

Med dette kurset skal deltakerne få en god innføring i legging av spon. Vi skal også se på dokumentasjon og arkivfilm om spontekking.

· Legging av spon, det praktiske rundt dette; spikerplassering, sideomlegg, opptrekk med rei.

· Gjennomgang av forskjellige leggemønster, regionalt og nasjonalt, ut i fra klimatiske forhold på stedet. Lengder på spon, opptrekk osv.

· En gjennomgang av materialkvaliteter på spon; Hva kan vi legge på taket, hva må sorteres ut? Vi vil forsøke å dra en parallell til den ferdige spona vi vurderer og se tilbake på det treet den kom fra, de vurderingene vi gjorde når treet sto på rot og om det er noe vi kan lære ut i fra dette mtp. neste gang man skal ut å lete sponvirke.

· Hvis mulig, drar vi en tur til skogs for å se etter ei furu eller to som kan være brukbar til spon. Dette for å diskutere litt rundt hva vi ser etter når vi er i skogen og leter emner til sponvirke, enten til stukken spon eller klyvd "kirke-spon". Det er mye det samme.

Tid/ varighet/sted

Kurset varer fra mandag 18.09 - 19.09. Taket skal tekkas ferdig og etterarbeid fullførast av Husasnotra.

Oppmøte: Vi møtast ved naustet som skal tekkast. Skardsøya. Aure kommune.

Oppstart kl 10-16.00 og 08-16.00

Instruktør

Anders Benberg Gimse. Tømrer, Næming Husasnotra (2013-2016) Bachelor i teknisk bygningsvern NTNU. Ansatt som rådgiver bygningsvern i Trøndelag Fylkeskommune: 2018 - dd

Vi skal...

I løpet av de to dagene er målsettingen å få praktisk øving i å legge et spontak. Vi skal derfor innom disse emnene:

Litt om material til spon

o Kvalitet/Varighet vassgåing.

Tekking med spon (spikre litt på noen paller e.l.)

o Se "spontekking og "tekkjardugnad"

o Avklare leggemønster på Aure, gjenta på paller eller jig.

o Taksystem; oppbygging- Luft-luft-luft

Annet å innom:

o Varighet på tak; Sjå på Titran (Heia), Eidsstu

o Spon som tradisjonell tekking;

§ Når, på hvilke bygninger og omfang?

§ Bilder i fra digitalt museum, Arne Berg, Eidsstu O.L.

o Bacheloroppgave tradisjon spon i Skaun oppsummert;

§ -intervju med tradisjonsbærer Ola Eidsli, Skaun. Dokumentasjon av spontak

§ Dendrokronologisk datering av spon

Målgruppe

Kurset er rettet mot etablerte håndverkere, men også andre som er interesserte i å lære om spon og tilvirking.

Praktisk

Utstyr: hver deltaker trenger hammer, blyant og spiker, i tillegg til arbeidsklær evt. Hjelm hvis man har. Det kan også være fint å ha ei håndsag.

Kurset er gratis, men den enkelte deltaker dekker selv reise og overnatting.

Påmelding

Påmelding til torgeir.leivdal@nordmorsmusea.no

Påmeldingsfrist: 15.09.2023

Begrenset antall plasser; førstemann til mølla!

Har du spørsmål, kontakt Torgeir Leivdal tlf. 992 69 655.

Scroll til toppen