Foredrag om meierihistorie

Frå 1890-åra ble det etablert smørmeieri i nærmest hvert grendelag i Romsdals amt. Bare i nåværende Sunndal kommune var det på det meste 7 meieri.

Foredrag om meierihistorie
Dampskipet Ragnvald Jarl fraktet smør laget ved meierier på Nordmøre.

Tidspunkt

20.september 2022

18.00-20.00

Priser

50 kr for ikke medlemmer, medlemmer i museumslaget har gratis adgang.

Her finner du oss

Sunndal bygdemuseum
Leikvinvegen 21
6612 Grøa

Telefon: 97 47 19 42 Avdelingsleder:
jarle@nordmorsmusea.no

Vis på kart

Meieriene ble etablerte for å eksportere smør til England. 1898 var Toppåret – da ble det eksportert 708 013 kg bare fra Romsdals amt alene, mens det fra resten av landet ble eksportert 611 487 kg. England var et attraktivt smørmarked med stor betalingsvilje.

Smørmeieria vakte og styrka samvirketanken utover i bygdene og gav sårt tiltrengte inntekter for de aller fleste som hadde ei ku på båsen.

Historikar Einar Oterholm orienterer om disse lokale meieria, bakgrunn, omfang og også årsaker til at bare et fåtall overlevde første verdskrigen. Dette er det første av to foredrag om temaet ved museet Leikvin i Sunndal.

Andre aktiviteter fra Sunndal

Scroll til toppen