Byvandring Innlandet

Byvandring Innlandet
På tur mot Lossiusgården, den gamle kjøpmannsgården fra 1780 som opprinnelig ble bygget under navnet Tordenskjoldgården. Foto Virginia Bertani - Nordmørsmusea

Tidspunkt

24.juni 2023

Kl. 10:30 - Norsk

Kl. 12:30 - Engelsk

Priser

Alle: gratis

Her finner du oss

Oppmøte: Thon Hotel Kristiansund, Fiskergata 12, 6507 Kristiansund

Historisk byvandring

Er du sulten på byhistorie? Bli med på vår historisk byvandring for å oppdage Innlandets historie!

Guidet av formidlingsleder Ann-Charlott Marie Sommer-Ekelund fra Nordmørsmusea, vi invitere alle til å gå på vandring lørdag 24. juni.

Oppmøte ved Thon Hotel Kristiansund på Innlandet, kl. 10:30 (på norsk). Værforbehold.

Oppmøte ved Thon Hotel Kristiansund på Innlandet, kl. 12:00 (på engelsk). OBS: Dessverre avlyst

Gratis billetter

Begrenset antall plasser! Klikk her for å bestille billetter: GRATIS BILLETTER

24.06.2023 k. 10:30 - Norsk

OBS: Dessverre avlyst! 24.06.2023 k. 12:30 - Engelsk  

Innlandet

CANCELLED

Fram til Sørsundbrua sto ferdig i 1963 kom man seg dit bare sjøveien. Den minste bydelen har gjennomgått en forvandling fra å være et ganske lukket og selvforsynt arbeiderstrøk til å bli populær bosted for ressurssterke folk. Kallenavn Tahiti tilskrives sjømannshumor i revyvisa "Skjønne Tahiti" og Tahitifestivalen de siste 25 år. Her finner vi de eldste bevarte kulturmiljøene.

Vandrerne i Spanskesmuget med byens første sykehus i bakgrunnen. Navnet på gata stammer fra tiden da eksporten av klippfisk til Spania var på sitt største, fra rundt 1830 til 1880. Foto Virginia Bertani - Nordmørsmusea

 

Kristiansund Historical City Walks

Are you keen on learning more about our city history? Come join us on our city walk and learn more about Innlandet island!

Nordmørsmusea’s Curator Ann-Charlott Marie Sommer-Eklund will guide the tour, and we invite everyone to join our walk on Saturday June 6th.

Our walks start by Thon Hotel Kristiansund at Fiskergata 12 on Innlandet island at:

10.30 am (Norwegian tour)

12.00 noon (English tour) CANCELLED

Keep in mind that our city walks are all weather dependent.

Free tickets

There is limited access! Click to order: FREE TICKETS

24.06.2023 10.30 am – Norwegian

24.06.2023 12.30 noon – English - CANCELLED

Innlandet island

Up until 1963 when the Sørsundbrua bridge was built Innlandet island was accessible by boat only. This smallest of Kristiansund’s city districts has gone through great change from being quite a sheltered and self-sufficient working-class society to a popular place to live for upper- and middle-class citizens. Its nickname Tahiti is believed to be jokingly bestowed by sailors and the Tahiti festival has been held for the past 25 years. Here you’ll find the oldest preserved cultural environment.

 

Scroll til toppen