Kystpilegrimssenter

Stopp innom regionalt Kystpilegrimssenter på Edøya på din pilegrimsferd mot Nidaros.

Kystpilegrimssenter

Åpningstider

18. januar til 1. mai

Priser

Ingen priser er oppgitt.

Her finner du oss

Gurisenteret
Edøyveien 18
6570 Smøla

Telefon: +47 91 80 64 46
ragnhild.godal@nordmorsmusea.no

Vis på kart

En vandring langs Norges ville kyst

Kystpilegrimsleia er en reise langs vestlandskysten hvor du kan oppleve kystkultur og kystlandskapet vi har i Norge. Kystpilegrimsleia er en gjenskapning av veien pilegrimene i Norge måtte reise for å nå Nidaros under kristningen av landet. Reisen er delt inn i tre etapper fra Egersund i sør til Trondheim i nord, og Kystpilegrimssenteret på Smøla er ett av stoppene på veien. 

Regionalt kystpilegrimssenter på Smøla er etablert ved Gurisenteret på Edøy, og er ett av fire pilegrimssentre langs Kystpilegrimsleia. Senteret har som oppgave å tilrettelegge hjelp og støtte til pilegrimer, næringsliv, organisasjoner og interessenter ved nøkkelstedene i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Pilegrimssenteret har 11 nøkkelsteder, som de vil koordinere og videreutvikle i samhandling mellom fylker, kommuner, Den norske kirke, museer og andre interessenter. De er også en viktig støttespiller i forbindelse med lokal og regional bærekraftig reiseliv samt nasjonal pilegrimssatsing.

Nøkkelstedene har et spesielt ansvar for å samarbeide og koordinere med:

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.pilegrimsleden.no

 

I tillegg til Stiftelsen Nordmøre museums Facebookside der du får informasjon om det som skjer i hele Nordmøre, har musea på Smøla en egen Facebookside

Scroll til toppen