Astaddalen, Fagerlia og Skeidsdalen

Gjemnes bygdemuseum har flere mindre visningssteder i kommunen. De har ikke faste åpningstider gjennom året, men ta kontakt for gruppeomvisning.

Astaddalen, Fagerlia og Skeidsdalen

Åpningstider

1. februar til 1. november

På forespørsel.

Priser

Gruppe: Pris ved kontakt

Her finner du oss

Gjemnes kommune
6631 Batnfjordsøra

Telefon: 419 00 996 Kontaktperson:
siri.ask.fredriksen@gjemnes.kommune.no

Astaddalen museums- og friluftsbarnehage

Astaddalen museums- og friluftsbarnehage holder til i et nyoppsatt tun i Astaddalen ved Batnfjordsøra. Stuehuset er fra ca 1900 og ble flyttet hit fra Straumsnes og huser barnehagen i 1. etasje. I andre etasje blir det etter hvert historiske formidlingsrom både for barnehagen og andre som vil besøke anlegget. Løa, som ble gjenoppsatt i 2016, er også formidlingsarena for landbrukshistorie m.m.

Satsingen er basert på gamle hus som er flyttet hit og andre kulturminner. Fra å være et tradisjonelt landbruksområde, er dalen tatt i bruk til fritids- og rekreasjonsformål. Kulturminner og installasjoner ligger tett; fra naustrekka med en halvannen meter bred gangveg, badeplass og Kapteinsgården med tufter etter vadmelsstampe, badstue og sagbruk ved fjorden, via gravhauger og gårdssag, flere generasjoner riksveg med bruer, til kverner, potetkokeri og sommerfjøs øverst. I elvedalen er det kulper og murer etter mange kvernhus, som er behørig registrert. Den gamle kirkevegen gikk over fjellet her.

Astaddalen var Gjemnes kommunes valgte kulturminne ved Kulturminnestafetten i 1997. Fylkeskonservator, fylkesarkeolog, Nordmøre og Romsdal friluftsråd, Batnfjord bygdelag, Gjemnes historie- og museumslag, grunneiere og beboere i et nytt boligfelt er alle med i samarbeidet om stedsutviklingen i Astaddalen

Speiderne har satt opp et felles sanitærbygg med wc, velforeningen har bygd gangbru over elva (og tilgang til gode parkeringsforhold), bygdelaget har lagt til rette badeplass med atkomst for rullestol, gjestekai er under fundamentering og skoleelever har vært med på laftedugnad sammen med museumslaget.

Fagerlia skule

Skolemuseet er en gammel skolebygning fra 1886. Bygningen ble brukt som skole fram til 1962. Huset ble restaurert og lagt til rette som skolemuseum i 1995. Gjenstandene i skolestua og på lærarrommet er samlet inn fra hele kommunen og viser et nokså bredt tidsbilde, fra 1800-tallet til 1960-åra. Mye av det vi ser her i dag sto ikke naturlig framme da det var undervisning her, men likevel vil nok mange kjenne igjen gjenstandene og bøkene.

Bruken av skolehuset var høyst mangfoldig. Ikke berre fikk barneflokkene fra bygdene Fagerli, Blikås, Aspås og delvis Flemseterhaug skolegangen sin her, men skolen var også samlingssted for alle sammenkomster for de samme bygdene. I 1961 ble krinsen inndratt til Angvik. Skolehuset ble nyttet til framholdsskole en vinter. Senere ble huset nyttet som bolighus noen år. 

Fagerli skulemuseum ligger på Fagerlia ca 500 m fra vegkrysset på Rv. 665 i retning Flemma.

Skoletilbud
Museet er lagt til rette for mindre skoleklasser på besøk. 

Teigen i Skeidsdalen

Teigen ligger like inn til lokalvegen i den idylliske Skeidsdalen, ca. 7 km fra Batnfjordsøra og 2 km fra Øre kyrkje. Huset var bebodd fram til 1983, og til da var lite gjort av investeringer i nytt inventar og utstyr. Og det ble ikke lagt inn strøm. Det som er særlig interessant for oss i dag er at de som bodde her fram til 1982, har gjort uvanlig få endringer og moderniseringer med hus og innredning. Miljøet virker dermed mer alderdommelig enn vi skulle tro med tanke på at det bodde folk her til for ca 20 år siden. Likevel, her er det selvsagt spor etter vår tid også. Det samme gjelder løa  som inneholder en del gårdsredskap som hører hjemme på et slikt lite gårdsbruk. Husa ble opprinnelig flyttet hit fra husmannsplassen ”Litj-Ranheim” i 1884.

Hver sommer blir det arrangert museumsdag med omvisning, aktiviteter og underholdning. 

Scroll til toppen