Tingvolls venneforeninger

Tingvolls venneforeninger
Slått i Tingvollia. Foto: O.A. Bugge

Tingvoll museumslag står som eier av bygninger, samlinger og 200 mål kulturlandskap i Tingvollia. Museet ble etablert og blir drevet i samarbeid med Tingvoll kommune. Medlemmene støtter laget og deltar på dugnader, aktiviteter eller arrangement.

Medlemsskapet koster kr 200,- pr år.

Kontakt:
Grete Lene Serikstad
E-post: grete.lene.serikstad@bioforsk.no
Tlf.: 40 48 02 73

Scroll til toppen