Til minne om William Dall på Oljens fødselsdag 17. september

Av Helge Hegerberg

Til minne om William Dall på Oljens fødselsdag 17. september
William Dall, 1970

William Dall var skipsmegler og oljekonsulent. Han levde mellom 1913 og 1996. Kristiansund var heldig som fostret denne samfunns­byggeren. Uttrykket ”et stille diplo­mati” passer så godt på hans metode for å løse store samfunns­oppgaver. Vi tenker da hans betyd­elige arbeid som leder av Den komm­unale kommunikasjons­komite i 15 år og Kristiansund Fly­plasskomite i 10 år. Han var leder av oljeutvalget i 10 år, mellom 1970 og 1980. Deretter ble han komm­unens første oljekonsulent.

William Dall var den naturlige leder da det kommunale oljeutvalget ble opprettet 3. november 1970. Hans liv med hemmelighold under kri­gen, som leder av etterretnings­organisasjonen XU i Kristiansund, var egenskaper han kunne benytte da han gikk inn som foregangsmann i oljen. Som det kommer frem i boka ”Et stille diplomati”, hadde han svært gode kontakter til det innerste kontor i Industridepartementet. Der inne regjerte departementsråd ”Ossi” Müller, også han var født i Kristiansund.

Dall var systematisk. Alle fremstøt ble nøye planlagt og diskutert internt i lukket rom med få betrodde. Oljeutvalget stengte seg inne, før de dro ut i felten, og så dro de hjem for å evaluere muligheter og fiender.

Hvem kunne bedre enn William vinne fordeler med å skaffe seg personlig kontakt og fortrolighet?

I dag ønsker vi å minne William Dall som den dyktige samfunnsbygger han var for Kristiansund. Vi er ham stor takk skyldig.

Artikkelen er fra Nordmøre museums årbok 2010

Scroll til toppen