Til minne om Otto Dyb på Oljens fødselsdag 17. september 2010

Av Arnt A. Wærnes

Til minne om Otto Dyb på Oljens fødselsdag 17. september 2010
Otto Dyb. Foto Engvig, Kristiansund kommune

I boka ”Et stille diplomati” står det at apotekeren fra Ålesund må være en av de største patrioter som Kristiansund by har hatt i sin midte. Otto Dyb gjorde kappløpet om oljeboring nord for Stad og ny industri til Kristian­sund og landsdelen Midt-Norge til et stort livsverk; helt fra 1970 og frem til han gikk av som leder av oljeutvalget i 1995.

Til Kristiansund kom Otto i 1950 som apoteker ved Løveapoteket, og tok aktiv del i byens samfunnsliv. Han var den første borgerlige ordfører etter krigen, i årene 1980 og 1981. Otto var glad i å skrive taler og innlegg i avisene. Pennen hadde en god flyt. Skrev ikke langt og omstendelig. Han fant raskt frem til poenget. Han var i mange år stemmen fra Kristiansund i oljesammenheng. Otto var medlem av Oljeutvalget i 25 år, 15 av disse som formann, mellom 1980 og 1995.

Otto var en særdeles god venn. Hadde viktige egenskaper som strateg, og han hadde et verdifullt kontaktnett i mange miljø. Vår siste lange samtale hadde vi med Otto, Helge Hegerberg og jeg, 26. juni 2002, og da snakket vi gjennom livsgjerningen han hadde satset så målbevisst på. I fire timer lyttet vi til hva Otto kunne berette. Alt dette ble skrevet ned. Han kan karakteriseres som pågående og målrettet. Senere på høsten gikk Otto Dyb bort. Hans urne ble satt ned på 80-årsdagen.

Artikkelen er fra Nordmøre museums årbok 2010

Scroll til toppen