Tekstilhistorie på Tingvoll

Tekstilhistorie på Tingvoll
Viktor Gautvik er både maskin- og tekstilingeniør. Foto: Stein Settem, ca 1970

Tingvoll museum arbeider med innsamling av gjenstander og arkivmateriale knyttet til Tingvoll Ullvarefabrikk og Sellgrens Veveri.

Industrialiseringen gjorde samfunnet mer mangfoldig. Produksjon av tekstiler ble flyttet ut fra hjemmene, og dette fikk store konsekvenser for kvinnenes arbeidsoppgaver og muligheter. Vi ønsker å fortelle om disse prosessene, og samler nå innspil til hva som er viktig å ta vare på.

Scroll til toppen