Tak med never og torv

Nevertak kan vare i 60 år om det blir riktig utført!

Tak med never og torv
Naust. Foto: Jon B. Godal

Geitbåtmuseet sin avdeling Husasnotra arbeider med opplæring av handverkere. De har fra tidligere fagbrev og får nå videreutdanning i restaureringsarbeid og nybygging i gamle teknikker. I den forbindelse har vi restaurert et naust på Eikrem i Aukra kommune. Som siste del av arbeidet ble det lagt never og torv på taket.

Never var vanlig før knottplasten sin tid. Takene er holdbare og kan vare i 60 år, hvis arbeidet blir fagmessig utført. På Aukra var det næming Vegard Eliassen som ledet arbeidet med legging. Jon Bojer Godal var med de første dagene og plukket også ut området hvor en skulle ta torv. Det var vanlig i dette området å bruke lyngtorv. Den skaver en av på berget og lager ruller, som legges over nevra.

Nevra som ble brukt var tatt i Valsøyfjord. Juli er den beste tida å ta never. Det er ikke komplisert og vi kan lære det bort her på Husasnotra. Bjørka behøver en ikke å felle og en kan ta never 2 ganger fra samme tre. Før en tar neste gang bør det gå 10 år.

Vi kan kjøpe never til prosjekt vi arbeider med. Det kan være god attåtnæring for den som har fin bjørkeskog.

Scroll til toppen