Sunndal Sparebank støtter lokalsamfunnet i Sunndal

200 000 kr til amfi på museet på Leikvin!

Sunndal Sparebank støtter lokalsamfunnet i Sunndal

Juni 2022

I fjor ble det bygd amfi på Leikvin, Sunndal bygdemuseum. Dette er Sunndals eneste utendørs konsert og teaterscene, men det er mye som skal på plass foruten sitteplasser for at man skal kunne ta i mot mange hundre publikummere. Det er derfor med stor takknemlighet Sunndal museumslag mottok 200 000 fra Sunndal Sparebank på mandag 20. juni.

Med dette tar sunndalsavdelingen av Nordmøre museum et stort skritt framover mot å bli en fullverdig kulturarena. Midlene skal brukes sammen med andre omsøkte midler til å bygge ut toalettfasilitetene på Leikvin inklusivt et nytt HC-toalett samt å forsterke strømtilførselen til anlegget. De nye fasilitetene vil også gjøre daglig drift på museet bedre da et fullverdig HC-toalett har vært lenge etterspurt. Det blir også dusj på det ene toaletter, et tilbud til gjestende artister samt en sikkerhet i forbindelse med de mange formidlingsaktivitetene som involverer varme på museet slik som smiing og tinnstøping.

Vinnu Arena

Sunndals eneste utendørs kulturarena fikk i fjor navnet Vinnu Arena og det er allerede flere sunndalsbedrifter som har meldt seg på som sponsorer for anlegget. Fra høsten vil man nå komfortabelt kunne ta i mot 400 publikumere i Vinnu Arena med full trøkk på strøm og teknikk og nok toaletter til at man slipper å leie inn festivaldo. Det er slik duket for mange flotte kulturarrangementer i årene framover på museet i Sunndal.

Scroll til toppen