Stjernetopp (Deutzia)

Stjernetopp (Deutzia)
Stjernetopp (Deutzia). Foto: Katarina Wedelsback-Bladh

Mange tenker på kulturminner som gamle gjenstander og bygninger, som gjerne ikke er i bruk lenger på opprinnelig måte. Men kulturminner er så mye mer.

En plantes reise fra Øst-Asia til Nordmøre

I følge loven er kulturminner alle spor som menneskers liv og virksomhet har etterlatt seg i omgivelsene, og utgjør slik en stor del av det vi omgir oss med. Det handler ikke bare om det vi har gitt status som fredet eller verneverdig.

Kanskje har du et kulturminne i din egen hage? En plante som du kjenner historien til, hvor den kommer fra og hva den har blitt brukt til. En hageplante er et levende kulturminne som kan ha en historie knyttet til seg som gir den en større mening, ut over at den er vakker å se på her og nå.

Eldre plantesorter kan ha andre egenskaper enn mange av plantene som selges i dag, og er en del av det biologiske mangfoldet som vi ønsker å ta vare på. Hvem vet hvilke egenskaper vi kan gjøre oss nytte av i fremtiden, for eksempel innen utvikling av mat og medisiner.

Svinviks arboret er en museumshage med en omfattende plantesamling, der prydbusken Stjernetopp (Deutzia) er en del av den levende kulturarven.

Deutziaslekten omfatter ca. 50 arter der majoriteten av dem kommer fra Øst-Asia, (med unntak av to som kommer fra Mexico). Deutzia ble i 1781 oppkalt etter den nederlandske rådmannen van der Deutz men de første artene kom ikke til Europa før i 1832. Franskmannen V. Lemoine og hans sønn E. Lemoine dyrket frem mange nye planter i løpet av slutten av 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. De foredlet også fram en rekke verdifulle varianter av Deutzia som har blitt meget populære i vår tid.

Sorten Mont Rose er en løvfellende busk som vanligvis blir ca 1-2 m høy. Den er en krysning mellom Deutzia longifolia og Deutzia discolor og ble foredlet i Frankrike av Lemoine omkring år 1925. Mont Rose blomstrer med hvitrosa blomster i juni.

Svinviks arboret ved Todalsfjorden i Surnadal ble opprettet av Anne og Halvor Svinvik og var på 50-60-tallet en av de største samlingene av planter opprettet av en privatperson her til lands. Mange forskjellige planter som rododendron, bartrær, løvtrær og prydbusker vokser i hagen. I Svinviks arboret ble det plantet en rekke Deutzia arter i løpet av 1950-tallet, i 1955 bestilte Halvor Svinvik en plante av sorten Mont Rose fra Dømmesmoen Hagebruksskole i Grimstad. På begynnelsen av 80-tallet ble det tatt stiklinger fra den opprinnelige busken og disse buskene blomstrer nå fint hvert år i arboretet.

Scroll til toppen