Steinalderformidling ved Voldvatnet

Steinalderformidling ved Voldvatnet

Fosnakulturen er den eldste bosetningen i Norge og ble «oppdaget» av Anders Numedal ved Voldvatnet på begynnelsen av 1900-tallet. Det er etter hans tid funnet mange tidligere boplasser i Kristiansund og omegn, blant annet mange på Averøya.


Ved Voldvatnet kan vi tilby utendørs formidling på det stedet hvor man gjorde mange viktige oppdagelser rundt den lokale steinalderhistorien.


Opplegget vil inkludere: innføring i Fosnakulturen, vise fram kopier av gjenstander, la elevene prøve dem, prøve å skyte med pil og bue, osv.

Læringsmål samfunnsfag: utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag

Opplegget holdes etter værforbehold

Arkeolog Jarle Stavik som formidler steinalderhistorie ved Voldvatnet til 2.kl ved Dale barneskole. Fotograf Ann-Charlott Marie Sommer-Ekelund


Praktisk info:

Hvor: Voldvatnet, Kristiansund

Klassetrinn: 3.klasse

Når: Uke 18–21 i 2022

Pris: Gratis, men vi dekker ikke utgifter knyttet til frakt av elever.

 

Vi vil sende ut mer informasjon til skolene når vi har midlertidige utstillinger og tidsbegrensede tilbud. Da vil all informasjon stå i de enkelte utsendingene.

De skolene som ønsker det kan også invitere museet på et møte hvor vi treffer dere lærere og vi får fortelle om våre tilbud med mulighet for dialog og spørsmål. 

Vi kan også tilby enklere besøk ved våre historiske anlegg hvis ønskelig.

 

Kontakt:

Ann-Charlott Sommer-Eklund, formidlingsleder Nordmøre museum

Tlf: 959 71 154, e-post: anncharlott@nordmore.museum.no 

 

Stein-Gunnar Sommerset, avdelingsleder Kristiansund

Tlf: 99 62 62 02, e-post: stein-gunnar.sommerset@nordmore.museum.no

Scroll til toppen