Spontak til stavkirker

Spontak til stavkirker
Jon Godal sjekker diameteren på den største av furutollene oppe i Øyalia. Denne målte 95 cm i diameter ved rota. Foto: Jan Øivind Jensen

Husasnotra fikk ordren på å levere rundt 15.000 spon som skal brukes til taklegging på gamle stavkirker.

Denne gangen er det Uvdal og Nore stavkirker som skal få nytt tak. Når spon til stavkirker skal lages er det ikke hvilket som helst tre eller tresort som kan nyttes.

Uvdal stavkirke har hoggen spon. Husasnotra leverer sponemner som er ca 2,5 cm tykke og fra 12 til 20 cm brede. Emnene skal være av beste kvalitet, ren al (kjerneved) og stående årringer. Vi må ha stor og gammel furu for å kunne produsere sponemnene. Sponemnene blir tilhogd og spisset i forbindelse med legging.

Nore stavkirke har skåret spon som leveres ferdig spisset fra oss. Kvalitetskravet her er også ekstremt med ren al, stående årringer og minimalt med kvist.

Produksjon av spon er en viktig aktivitet ved Husasnotra. Å finne tømmer til spon er ikke enkelt. Vi har kontakt med skogeierforeningen og grunneiere over hele midt-Norge for å finne nok og egnet tømmer til produksjonen. Vi ser ut til at vi skal komme i mål. Noen sted må vi hente ut tømmer med helikopter. Noe tømmer, stort og gammelt står igjen, der det var svært vanskelig å få fram med hest, traktor eller hogstmaskin.

Se også oppslaget i Tidens Krav

Scroll til toppen