Røykovnstua fra Torvik

Røykovnstua fra Torvik
Røykovnstua fra Torvik på Åsen bygdemuseum

En av landets første fredede bygninger.

En tidstypisk gardsbygning fra Nordmøre på 1700-tallet

Røykovnstua er en tidstypisk gardsbygning fra Nordmøre på 1700-tallet. Den ble fredet allerede i 1924, og er et av de aller første husene som ble fredet her i landet. Røykovnstua ble flyttet fra sin opprinnelige plassering i Nestua Torvik omkring 1933 til Stangvik prestegård, og videre fra Stangvik til Åsen i 1984.

I ljoren finner vi en innskrift med årstallet 1761, men stokkform og laft tyder på at den ble oppført på 1600-tallet.

Som navnet tilsier er selve ovnen, røykovnen, et særtrekk. På den tiden disse stuene ble bygd var ikke piper tatt i bruk ennå. Til oppvarming og matlaging ble det fyrt i en ovn som slapp røyken ut i oppholdsrommet, og når røyken hadde gitt fra seg alt av varme ble den sluppet ut gjennom et spjeld i taket. Man kan fortsatt kjenne lukten av røyk som sitter i de gamle veggene.

Scroll til toppen