Fotografen Ole O. Ranheimsæter fra Kristiansund

Fotografen fikk i oppdrag å dokumentere sentrale deler av bygningsmassen i Kristiansund, i en serie på ca. 200 bilder av eksteriør, interiør, portaler, detaljer, mennesker og miljø.

Fotografen Ole O. Ranheimsæter fra Kristiansund
Der Storgata begynner, 1905-1908 - Jentene står i Kaibakken på Lindhals plass, der Storgata møter Hauggata. Foto: Ole O. Ranheimsæter

De fire brødrene Ranheimsæter - Ole, Ole, Iver og Olaus - var alle født i Oppdal. Familien slo imidlertid ned Bruhagen på 1860-tallet og dyrket opp plassen Djupmyra

Den eldste broren Ole - kalt Stor Ole i familien- gikk på kunst-akademiet i København og hadde oppdrag på det Kongelige Teater i 8 år. Han ble en av Norges fremste dekorasjonsmalere.

Den nest eldste broren Ole - kalt Litj Ole i familien- var født i 1865. Han begynte i fotograflære hos K.L. Schmedling. Dennes forretning overtok han i 1880. I 1916 flyttet han til Sunndalsøra, hvor han drev kinovirksomhet ved siden av fotografforretningen. Han døde i 1925.

Fotograf Ranheimsæter kalte seg Ole O. Ranheimsæter for ikke å bli forvekslet med sin bror. Hans virksomhet i Kristiansund faller sammen med siste del av "gullalderen" og de vanskelige årene fram til 1. verdenskrig. Han drev som allsidig fotograf og utførte det meste "til faget henhørende": portretter, bedriftsreklame, byprospekter og postkort. Han drev også med reportasjefotografering, noe hans bilder av bl.a. grunnstøtinger viser. Hans fremste innsats gjorde han imidlertid som dokumentator. Han fotograferte de nyoppdagede Fosnaboplassene for Anders Nummedal. I oppdrag for Kristiansunds museum ved Wilhelm Lund gjennomførte han en fotografisk dokumentasjon av byggeskikken i Kristiansund i årene mellom 1908 og 1912.

Scroll til toppen