Øksenvågen

Av Bjørnar Bøe Lundberg

Øksenvågen
Stavneset fyr. Averøy. Foto: Anders Beer Wilse

Øksenvågen ligger helt på nordspissen av Bremsneshalvøya og den lange vågen skjærer seg inn i landet fra Nordøst og gir gode havneforhold. Ifølge tradisjonen skal navnet ha kommet av at plassen ble brukt til beite for oksene fra den mektige Bremsnesgården. Området består for en stod del av naken berggrunn som kom til sin rett under klippfisktiden. Til alle tider har plassen vært et gunstig utgangspunkt for de som hentet sitt levebrød på havet. I dag er Øksenvågen et yndet sted både for fastboende og turister, og har blitt mer sentralt enn noen gang med ny tunnel og fastlandforbindelse.

Helt frem til 1870- årene lå Øksenvågen under Bremsnesgården og brukerne var husmenn under gården. Husmennene var på kontrakt fra hovedgården og måtte levere fisken der.

Rundt 1870 kjøpte Nicolay H. Knudtzon Øksenvågen og gav stedet status som fiskevær og bygget rorbuer til fiskerne. Det var på den tiden 64 fiskere i Øksenvågen i tillegg til deres familier. Knudtzon så for seg at det kunne gjøres gode forretninger her lengst ute på Nordvestlandet og satset på å drive
handel i Kristiansund basert på fangstrettighetene som var knyttet til hans eiendommer.

Fangst og tilvirkning av klippfisk var frem til etter krigen hovedarbeidsområde for befolkningen i Øksenvågen. Helt frem til 1957 ble tørket fisk ved Omnbukta like ved Øksenvågen.

19. desember 2009 ble Atlanterhavstunnelen åpnet. Tunnelen går fra Øksenvågen på Averøy til Hagelin i Kristiansund. Tunnelen som er på rundt 5.700 meter lang og omkring 250 meter dyp har ført til at en kan kjøre fra Øksenvågen til Kristiansund på ca 10 minutter uten å se havet. I dag er Øksenvågen et populært sted for både fastboende og reisende og det reises stadig nye hus der ute. Fra Øksenvågen er det også kort vei til Stavneset fyr som i dag drives av Stavneset venneforening. Her på Averøys nordpynt har man en fantastisk utsikt over storhavet og til Kristiansund.

Scroll til toppen