Nordmøre Myntsamlerforening avvikles – klubbens aktiva gis til Nordmøre museum

Nordmøre Myntsamlerforening avvikles – klubbens aktiva gis til Nordmøre museum
Fra vestre: Setteformann Frode Olsen, Geir A. Sæther, Kåre Bøe Fra Nordmøre Myntsamlerforening, Direktør Eigunn Stav Sætre Fra Stiftelsen Nordmøre Museum

Nordmøre Myntsamlerforening har gjennomført utallige myntauksjoner og verdivurderinger siden de ble stiftet i 1990, men nå er en æra over. Foreningen har valgt å avvikle og med det slår vedtektenes paragrafer om opphør inn, hvor det står at klubbens aktiva skal gå til Stiftelsen Nordmøre museum og fordeles etter avviklingsstyrets ønsker. 

Følgende fordeling er bestemt: 

1) Gamle Kvernes Bygdemuseum, Averøy, vil motta en verdifull typesamling av sedler satt i perm med videre brukt i Norge, samt en pengegave i størrelsesorden 25000 kr.  

2) Nordmøre Museum, avdeling Kristiansund, vil motta en nesten komplett innrammet sundbåtpollettsamling med en anslått verdi på ca. 30000 kr, noen hundre sundbåtpolletter, en mindre innrammet medaljesamling, samt en pengegave i størrelsesorden 25000 kr.  

3) Nordmøre Museum, avdeling Tingvoll i Tingvoll-lia, vil motta en verdifull typesamling av Norske mynter med videre. satt i perm, samt en pengegave i størrelsesorden 25000 kr.

Det ble også gitt 6800 kroner til Frelsesarmeen avdeling Kristiansund. 

Selv om foreningen avvikles, kommer de tidligere styremedlemmene fortsatt til å samle på mynter og polletter og annet som er representativt for Nordmøre. Stiftelsen Nordmøre museum er svært takknemlig for gaven, som er et verdifullt bidrag til vår samling.  

Scroll til toppen