NB!registeret hos Riksantikvaren

NB!registeret hos Riksantikvaren
Riksantikvarens Logo

Riksantikvaren gjennom NB!registeret har laget et oppslagsverk over kulturmiljøer som har nasjonal interesse i byer og tettsteder i Norge. Registeret viser et representativt utvalg av den bygde historien, og skildrer norsk byhistorie gjennom vel 1200 år. Her er det også god informasjon om Kristiansunds kulturmiljø.

Som Riksantikvaren påpeker så er de historiske byene og tettstedene under et omfattende utviklingspress som følge av globale endringer i økonomiske drivkrefter og klima. NB!registeret angir områder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling.

Riksantikvaren gjør oppmerksom på at NB!registeret ikke er noen uttømmende liste, og at byer og tettsteder som ikke er representert i NB!registeret likevel kan ha kulturminner av nasjonal verdi- og interesse.

NB!registeret

Scroll til toppen