Natur- og kulturlandskap på Frostadheia

Natur- og kulturlandskap på Frostadheia
Se På Firfisla! Skoledag på myrmuseet

Elevene deles inn i grupper og får lære om hvordan livet kunne være i et bureiserhjem for knapt 100 år siden, de tar også en tur rundt Gåsvatnet og utforsker dyre- og plantelivet der. Det er også en stasjon der de får prøve fiskelykken og til slutt har vi ei fortellerstund om ulike lyskilder som ble brukt før strømmen kom til Smøla.

Kompetansemål:

  • Utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre. (Naturfag)
  • Utforske og beskrive kulturminner og kultur- og naturlandskapet i nærmiljøet. (Samfunnsfag)

Praktisk info

Hvor: Norsk myrmuseum på Frostadheia

Klassetrinn: 1. klasse

Når: Vår

Varighet: 4,5 timer

Kontakt: 

Avdelingsleder ved Norsk myrmuseum

Scroll til toppen