Nasjonsbygging i Norge i første halvdel av 1900-tallet

Nasjonsbygging i Norge i første halvdel av 1900-tallet
Smøla

Vi vil lære om bureisinga på Frostadheia og nasjonsbygginga i Norge i første halvdel av 1900-tallet. Bli kjent med de ulike geologiske forekomster på Smøla. Lære hvordan en utnyttet torv som energikilde.

Elevene lærer å ta torv og får et innblikk i hvilken betydning torv hadde som brensel langs kysten vår. Bureisingshistorien i Norge fra 1900- tallet og framover. Enkel innføring i Smølas geologi.

Kompetansemål:

  • Utforske hvordan menneskene i fortiden livnærte seg, og samtale om hvordan sentrale endringer i livsgrunnlag og teknologi har påvirket og påvirker demografi, levekår og bosettingsmønster. (Samfunnsfag)
  • Gi eksempel på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg. (Naturfag)
  • Gjøre rede for hvordan det geologiske kretsløp, platetektonikk og ytre krefter er med på å forme og endre ulike landskap. (Naturfag)

Praktisk info

Hvor: Norsk myrmuseum på Frostadheia

Klassetrinn: 7. klasse

Når: Vår

Varighet: 5 timer

Kontakt:

Avdelingsleder ved Norsk myrmuseum

Scroll til toppen