Museumsvertskap ved Nordmørsmusea  

Vi har ledig fleire mindre deltidsstillinger knytt til formidling og publikumstenester i museet, og ønsker å høyre frå deg som kan tenkje deg ein jobb i tillegg til studier, skule eller anna arbeid.  

Museumsvertskap ved Nordmørsmusea  
Kaffebrenning på Kaffebrenneriet og handelshuset Patrick Volckmar, Kristiansund

Nordmørsmusea AS er eit kulturhistorisk museum med 30 tilsette og ansvar for over 100 bygg fordelt i regionen. Vi har stor formidlingsaktivitet gjennom heile året, og treng no fleire flinke folk med på laget i året som kjem. 

I all hovudsak dreier det seg om museumsvertskap og i første rekke ved Handelshuset Patrick Volckmar, og vi ser etter søkarar som er interessert i å formidle til gjestar og publikum ved musea. Du må trives med å vere ilag med folk og ha ei positiv og serviceinnstilt haldning. I tillegg må du kunne snakke norsk og engelsk flytende, og gjerne andre språk. Det er i første rekke snakk om arbeid på dagtid laurdag og søndag.    

I stillinga ligg mellom anna desse oppgåvene   

  • Salg av mat og drikke i kafe 
  • Publikumstenester, billettsalg og vertskapsrolle.  
  • Noko praktisk drift, enkelt reinhald.
  • Anna museumsarbeid ved behov, herunder enkel informasjon til turistar og andre.  

Du får til gjengjeld   

  • ein spanande og lærerik jobb med varierte arbeidsoppgåver.  
  • lønn etter Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner. 

Vi tek imot videosøknad eller skriftleg søknad, legg gjerne ved navn på referanser. Send søknaden til eigunn@nordmorsmusea.no eller send oss ein e-post om du lurer på om dette er noko for deg. Kontaktperson for stillinga er direktør Eigunn Stav Sætre, og du treff ho på e-posten over eller på telefon +47 97 65 42 94.   

Søknadsfrist løpande og snarast.    

    

   

   

 

 

 

 

Scroll til toppen