Middelalderbygningen Flåstuo

Middelalderbygningen Flåstuo
Flåstua flyttes til Sunndal bygdemuseum

I 1931 ble gammelhuset på Flå i Sunndalsfjorden revet. Den eldste delen av huset ble bygd ca 1620 og skulle være en sengestue. Historien viste seg å være enda mer komplisert.

Eldste daterte profane tømmerbygg nord for Oppdal

Flåstuo ble flyttet til Øksendal hvor den ble satt opp som museumsbygg i Skrøohagan ved kirka. Under flytteprosessen kom de over en gammel malt dør og rester av maling i hele første etasjen. Stedet var dårlig egnet for å bevare en bygning, så da museet i Sunndal overtok bygningen ble det igangsatt en prosess for å få den flyttet. I første omgang stoppet det opp pga lokal motstand, Øksendalingene var enda ikke klare for at bygningen ble flyttet til Leikvin. Situasjonen for Flåstuo ble gradvis verre. Klimaet i skogholtet den lå var fuktig, malingen på veggene begynte å flasse av, veggene grønsket og jorda på taket rant av i stedet for å gro opp til gress.

I 2005 ble det nok en gang vedtatt i styret å få bygningen flyttet. Siden bygningen potensielt var eldre enn 1650 kunne det være den ville bli erklært fredet. Derfor var det nødvendig å få gjort dateringer av bygningen. Årringdateringer ble tatt av Romsdalsmuseet og sendt inn. Resultatet var overraskende: Andre etasje av Flåstuo var fra 1450, mens første etasjen var fra ca 1700. Bygget var derfor enda eldre enn først antatt, faktisk den eldste daterte profane tømmerbygningen på Nordmøre. Det opplevdes nå enda viktigere å få den flyttet, men det ble mange søknadsrunder før man endelig fikk lovnad om penger. Sunndal kommune lovet å betale det som var til overs etter at museet selv samlet inn penger til tiltaket. Kronerulling ble satt i gang og førte til over 200 000 kr i penger og utlovd arbeid. Flyttingen kunne skje.

Første etasje ble fraktet hel fra Øksendal til Leikvin. Det var et arbeid som krevde presisjon og nøye opptatte mål. Så ble andre etasje fraktet i deler til Leikvin og satt sammen, samt at det ble utført en del reparasjoner. Flåstuo kunne innvies i mai 2014.

Fremdeles mangler det ordentlig torvtak på Flåstuo, det skal gjøres like skikkelig som resten av restaureringen.

Se film om flyttingen av Flåstuo her:

Scroll til toppen