Lokalhistorien bevares

Lokalhistorien bevares
To soldater slapper av sammen med to barn i Sunndal.

Det er den immaterielle kulturarven som er vanskeligst å bevare. Historier, minner og sagn må skrives ned skal de bestå. Hvert år blir det gitt ut lokalhistorisk årsskrift i Sunndal.

Årsskriftet Leikvin

Tema for årsskriftet i Sunndal varierer. Noen ganger er det geografisk andre ganger tematisk. Arbeidet med årsskriftet tar sikte på å bevare minnene om tiden som var, og å frambringe ny kunnskap om Sunndals historie. I Sunndal er vi så heldig at det er utgitt en rekke lokalhistoriske bøker om forskjellige tema, dette er gjerne en eller to forfattere med sin vinkling, mens årsskriftet tar sikte på å bevare de mange synspunktene fra forskjellige forfattere.

Ta kontakt med museet for tidligere årganger.

Scroll til toppen