Kristiansund Frei billags godsrute til Åndalsnes

Av Torkil Øien

Kristiansund Frei billags godsrute til Åndalsnes
På bildet ses de tre godsbilene med tilhenger fra oppstarten av godsruta mellom Kristiansund og Åndalsnes i 1960. Fra Nordmøre museums fotosamling

Kristiansund Frei Billag hadde 80-årsjubileum i 2014 selv om det da var endel år siden rutebilselskapet hadde eksistert. Selskapet ble startet som Frei Billag i juni 1934, og navnet ble endret til Kristiansund Frei Billag etter at Omsund- og Rensviksundbrua ble åpnet i 1940 slik at bussene kunne kjøre mellom Frei og byen.

Inntil 1952 da veien til Kvitnes ble åpnet og ferga til Gjemnes begynte å gå derfra, hadde KFB bare hatt lokale ruter i Kristiansund og Frei. Fra 1952 fikk billaget ta del i ruta mellom Kristiansund og Molde sammen med rutebilselskapene fra nabobyen. KFB fikk konsesjon på en femtedel av Molde-ruta som dermed ble billagets første langrute, og det ble kjørt en rutetur fram og tilbake per dag.

Fra 1. mars 1960 fikk KFB konsesjon på person og godsrute mellom Kristiansund og Åndalsnes. Dermed fikk KFB sin første riktige godsrute da det tidligere bare hadde vært kjørt kombinert passasjer/godsbuss mellom Kristiansund og Frei. I forbindelse med at KFB fikk konsesjon på godsrute til Åndalsnes, måtte det også anskaffes nytt vognmateriell. Det ble derfor innkjøpt tre Scania-Vabis L75-54 som alle var 1959 modeller, og som ble førstegangsregistrert til starten av godsruta til Åndalsnes den 1. mars 1960.

De tre godsbilene fikk lukkede skappåbygg fra Vestfold Bil og Karosseri i Horten som også hadde levert mange busskarosserier til KFB. I tillegg hadde godsbilene doble førerhytter slik at de kunne ta med 5-6 passasjerer. Dette ble dermed et billigere og noe langsommere alternativ til togbussen mellom Kristiansund og Åndalsnes. Til de tre godsbilene ble det også levert en enakslet Maur 60A-tilhenger med åpent planpåbygg som var god å ha på dager med store godsmengder. Godsmengdene økte raskt, og utpå høsten 1960 måtte KFB gå til anskaffelse av en tilhenger til. Chassiset til denne hengeren ble bygd hos Birkeland Mek. Verksted ved Tvedestrand, og den fikk samme type lukkede skappåbygg som de tre godsbilene som ble levert et halvt år tidligere. Denne tilhengeren var toakslet og fikk en spesiell konstruksjon siden bilen som skulle dra den og hengeren tilsammen ble ganske lang for veiene mellom Kristiansund og Åndalsnes på den tiden. Derfor hadde hengeren styring på begge akslene -både foran som var vanlig og bak. Denne konstruksjonen var nok ikke helt vellykket slik at hengerens bakre aksel senere ble ombygget til ikke å være styrbar lenger ved KFB's eget verksted.

Alle disse kjøretøyene fra 1960 var deretter i bruk hos KFB i drøyt 10 år. I løpet av den tiden ble to av godsbilene ombygd. Begge fikk enkle førerhytter, og den ene fikk i 1968 åpent planpåbygg fra Kristiansund Lettmetall i stedet for skappåbygget fra 1960. Denne bilen ble dessuten ombygd nok en gang i 1971/1972. Da ble den ombygd til bergings/servicebil ved KFB's verksted på Stortua, og med kallenavnet "Mao" var den i bruk i mange år både hos KFB og de etterfølgende selskaper. Bilen er tatt vare på, og har siden 2013 vært eid av Rutebilhistorisk Forening avd. Sunnmøre.

Den andre godsbilen som ble ombygd fikk i 1969 kort førerhytte og et ganske nytt skappåbygg fra Kristiansund Lettmetall, og bilen var deretter i bruk fram til den ble solgt i 1970.

Den tredje av godsbilene fra 1960 beholdt utseendet fra den var ny, og ble i 1970 gitt bort til slakter Røsberg som på den tiden var styremedlem i KFB. Deretter ble bilen stående i en garasje i over 30 år før den på begynnelsen av 2000-tallet ble restaurert. Denne bilen har siden 2013 vært eid av Rutebilhistorisk Forening avd. Nordmøre og Romsdal, og er litt av et "smykke" som står trygt plassert i garasje på Batnfjordsøra når den ikke er i bruk på ulike arrangementer.

Godsvognene fra 1960 var ikke de enestesom opprettholdte godsruta fra Kristiansund til Åndalsnes mellom 1960 og 1970. Godsmengdene økte stadig, og i 1964 ble det anskaffet et nytt vogntog. Dette bestod av en Scania-Vabis L76-54 og en toakslet Maur 140F-65 tilhenger, begge med skappåbygg fra Kristiansund Lettmetall. I 1968 fikk KFB to godsbiler til av typen Volvo FB86-49 som ble billagets første boggibiler -også disse med skappåbygg fra Kristiansund Lettmetall. Den ene av disse to bilene ble vraket allerede i 1969 etter at den ble stjålet ved Rutebilstasjonen i Kristiansund og kjørt i grøfta på Rensvik. Bilens skappåbygg var likevel brukbart, ble reparert og flyttet over på den ene av godsbilene fra 1960. Resten av bilen fra 1968 måtte kondemneres da den var bare rundt et år gammel etter denne hendelsen.

I 1969 ble KFB pioner-selskap da man besluttet å ta i bruk containerbiler i godsruta mellom Kristiansund og Åndalsnes. På slutten av 1960-tallet var dette ganske nytt, og KFB gikk til anskaffelse av så mye som fire nye lastebiler og to tilhengere til dette formålet. De fire bilene var av typen Volvo FB88-42, mens de to hengerne var av typen Maur 160F-60, og alle var 1969/70 modeller og ble førstegangsregistrert den 27.11.1969. På disse seks vognene var det påbygd containerrammer for 20 fots-containere, og KFB anskaffet også seks egne containere bygd ved Kristiansund Lettmetall til disse vognene. De ble deretter satt inn i godsruta til Åndalsnes fra begynnelsen av 1970, og med dette slapp man mye av omlastningen mellom bil og tog på Åndalsnes. Nå var det bare å bytte ferdiglastede containere mellom bil og jernbanevogner via containerkrana på Åndalsnes, og dette gjorde det hele mer effektivt. To av de nye containerbilene gikk likevel med de eldre hengerne med skappåbygg de første årene for gods som uansett måtte omlastes. Når de nye containerbilene ble tatt i bruk ble de eldre godsbilene overflødige og utrangert og eventuelt solgt. Dette gjaldt også den nyeste godsbilen av typen Volvo FB86-49 fra 1968 som ble solgt da den bare var rundt to år.

Det med at godsbilene tok med passasjerer mellom Kristiansund og Åndalsnes og motsatt vei, ble det likevel ikke slutt på før langt utpå 1970-tallet. Selv om godsbilene fra 1964 og oppover kun hadde en passasjerplass så ble dette utnyttet som en ekstra liten inntektskilde for KFB. Godsrutesjåføren hadde med billettveske, og kunne ta med seg en passasjer per tur, noe som også var annonsert i "Rutebok for Norge".

Godsmengdene var store, og i 1971 anskaffet KFB nok et containervogntog av samme type som de fra 1969. De eldre skappåbygde tilhengerne ble faset ut og solgt fram til midten av 1970-tallet, i stedet ble flere container-hengere innkjøpt. I 1973 ble Linjegods opprettet og godsruta mellom Kristiansund og Åndalsnes ble da kjørt i Linjegods' regi. Linjegods anskaffet etterhvert egne 20-fots containere som var noe høyrere enn de eldre, og dette medførte at KFB måtte utstyre containerbilene sine med gule "saftblandere" på taket av førerhytta siden de måtte kjøre sentrisk i den lave Bjørnehaugstunnelen på Nordlandet fram til denne forsvant i 1980.

Det ble også anskaffet nye biler til godsruta både i 1976, 1978, 1979 og 1983 samtidig som de første containerbilene fra 1969 etterhvert ble byttet inn og solgt. Godsruta ble opprettholdt av Kristiansund Frei Billag til 1987 da billaget ble endel av Nordmøre Trafikkselskap etter sammenslåing med Smøla Billag og Nordre Nordmøre Billag.

Artikkelen er fra Nordmøre museums årbok 2016

Scroll til toppen